Българската фасилити мениджмънт асоциация организира за първи път в България обучения по „Европейски стандарти във фасилити мениджмънта EN 15221“


Дата на обучението: 31.01.2017г., от 13:30ч. до 17:00 ч.
Място: Интерпред СТЦ София АД, зала Русе. 

Цел:  В унисон с мисията на БГФМА - да насърчава утвърждаването и прилагането на високи професионални и етични стандарти, част от усилията ни е насочена към стандартизация на услугата фасилити мениджмънт. Убедени сме, че организирането на професионално обучение по „Европейски стандарти във фасилити мениджмънта EN 15221“ ще доведе до уеднаквяване на работните процеси за всички фасилити мендижмънт специалисти в страната.  
 
Обучението е предназначено за:

  • Фасилити мениджмънт специалисти на средно и високо равнище;
  • Ползватели на фасилити мениджмънт услуги;
  • Собственици и/или управители на сграден фонд; 
  • Служители в производствени предприятия;
  • Служители на компании от реалния бизнес;
  • Специалисти от държавния и частен сектор;
  • Всички, заинтересовани от европейските норми във фасилити мениджмънта.

Съдържание: 
Програмата на обучение „Европейски стандарти във фасилити мениджмънта EN 15221” обхваща:
EN 15221 1 Термини и дефиниции   
EN 15221 2 Споразумения    
EN 15221 3 Управление на качеството  
EN 15221 4 Таксономия/Класификация  
EN 15221 5 Процеси    
EN 15221 6 Управление на пространството
EN 15221 7 Бенчмаркинг    
 
Лектори

Професионалното обучение ще се проведе от нашите доказани лектори, с богат академичен и професионален опит:
Деян Кавръков, FRICS Професионален профил
арх. Валери Левиев, CIPS Професионален профил
 
Такса за участие:
99лв. на човек.
За членове на БГФМА- 25% отстъпка от цената.

Срок за записване: 24.01.2017г.
Регистрация  на www.bgfma.bg или на e-mail: dilieva@bgfma.bg

Всички посочени цени са с ДДС и включват комплект работни материали и напитките по време на обучението.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Обучение  „Европейски стандарти във фасилити мениджмънта ЕN 15221”