27.04.2017 - 28.04.2017

Европейската комисия организира конференция "REACH 2018 and Beyond". Конференцията ще се проведе на 27 и 28 април 2017 г. в София.

Целта е да се привлече вниманието и да се повиши осведомеността на компаниите, особено на малките и средни предприятия, относно задълженията им съгласно Регламент REACH, както и да се окаже съдействие за предстоящия, през 2018 г., краен срок за регистрация на вещества.

Мястото на събитието предстои да бъде уточнено.

Участието е безплатно.

Желаещите могат да се регистрират на следния интернет адрес: https://smf-reach-2018-and-beyond.teamwork.fr/

Конференцията ще бъде на английски език. Не е предвиден превод на български език.

Има възможност за участие до 200 човека. Предимство имат първите регистрирали се.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Конференция