На 18 юли 2017 г., вторник, от 11.00 часа,
в Пресклуба на БТА в гр. Велико Търново (ул. "Христо Ботев" 2, ет. 3)

ще се проведе пресконференция на тема:

„Подкрепа за заетостта и мобилността на работната сила
в трансграничната зона България-Румъния“

Ще бъде представен проект по европейската програма Interreg V-A Румъния-България, изпълняван от Стопанска камара – Велико Търново, в партньорство с Камара на търговията, индустрията, навигацията и земеделието - Констанца (Румъния) и Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес.

В пресконференцията ще участват:

  • Митко Господинов - изпълнителен директор на СК-В. Търново и ръководител на проекта;
  • Представител на КТИНЗ-Констанца (уточнява се!);
  • Жечко Димитров – програмен директор в БСК;
  • Томчо Томов – директор на Национален център за оценка на компетенциите при БСК.

 ***

Молим да потвърдите участието си на:
 
Гергана Гиздина, на тел. 0883 499 229 или е-mail: g.gizdina@gmail.com

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Пресконференция на тема: „Подкрепа за заетостта и мобилността на работната сила  в трансграничната зона България-Румъния“