На 8 февруари 2018 г., четвъртък, от 11.00 часа, 
в хотел Ибис, гр.  Констанца, Румъния

ще се проведе пресконференция на тема:

"Представяне на икономическата карта на трансграничния регион и разработените компетентностни каталози за 40 професии с потенциал за трудова мобилност"

В пресконференцията ще участват:

  • Йон Дънуц Юганару – главен директор, Камара на търговията, индустрията, навигацията и земеделието - Констанца (Румъния);
  • Луиза Сербула – координатор на проекта, Камара на търговията, индустрията, навигацията и земеделието - Констанца (Румъния);
  • Людовик Фрайко – експерт, Камара на търговията, индустрията, навигацията и земеделието - Констанца (Румъния);
  • Митко Господинов - изпълнителен директор на Стопанска камара-Велико Търново и ръководител на проекта;
  • Жечко Димитров – програмен директор в БСК;
  • Томчо Томов – директор на Национален център за оценка на компетенциите при Българска стопанска камара

По време на пресконференцията ще бъдат представени резултатите от дейностите, включително:

  • секторен анализ на трансграничния регион
  • информация за социално - икономическото развитие в 5 идентифицирани основни сектори на икономиката с потенциал за трудова мобилност,
  • около 1106 идентифицирани предприятия с потенциал за трудова мобилност в трансграничния регион, които са включени в онлайн каталог с данни за контакт и кратки фирмени профили
  • 91 предприятия с разширени фирмени профили.

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Пресконференция на тема: