Българска стопанска камара, Клийнтех България и фирма "Грийн РеСтарт"ООД Ви канят да участвате в полудневен семинар а 15.12.2017 г. от 10:30 до 14:30 часа в Българска стопанска камара залата на I етаж, на тема Екологични декларации на продуктите (ЕДП) - същност, процедури, ползи и разходи.

Висококвалифицирани ескперти ще представят ЕДП като обективен и стандартизиран начин за деклариране на екологичните въздействия на строителните продукти; ще разяснят процедурите по издаване на ЕДП и свързаните с това разходи и ще систематизират ползите от ЕДП при сертификацията на „зелени“ сгради и при изграждането на строително-информационни модели (BIM). Ще бъдат представени редица конкретни примери (case studies) от българската строителна практика.

На обучението ще бъдат представени:

  • Европейски политики за устойчиво строителство и нормативна уредба;
  • Оценка на жизнения цикъл (LCA) – инструмент за количествено изразяване, анализ и оптимизация на екологичния отпечатък на продукти и процеси. Илюстрация с конкретни случаи (Case studies);
  • Екологични декларации на продуктите (ЕДП) – същност, процедури, ползи и разходи. Илюстрация с конкретни случаи (Case studies);
  • ЕДП в контекста на системите за сертификация на „зелени“ сгради (LEED, BREEAM, DGNB);
  • Ролята на Строително-информационния модел на сградата (BIM) при оценка на нейния екологичен отпечатък;

Лектори ще бъдат:

  1. инж. Мария Стефанова – секретар на КИИП – РК София-град, член на ТК 101 на БИС
  2. ас. д-р инж. Яна Кънчева, УАСГ, експерт екологичен отпечатък на строителните материали
  3. доц. д-р инж. Румяна Захариева, кат. „Строителни материали и изолации“, УАСГ, експерт устойчиво строителство
  4. арх. Станислава Крумова – Астарджиева, „Архиел“ЕООД, експерт по системи за серфикация на сгради
  5. доц. д-р арх. Боян Георгиев, кат. „Технология на архитектурата“, УАСГ, експерт по приложение на BIM

Семинарът е организиран в рамките на проект Climate-KIC Accelerator България (2017г.) за финансиране на стартиращи компании в сферата на чистите технологии и е безплатен за всички заинтересовани.

За регистрация попълнете заявката и изпратете на адрес ios@bia-bg.com

____________

Документи за изтегляне:

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Семинар: Екологични декларации на продуктите (ЕДП) – същност, процедури, ползи и разходи