15.12.2018 - 16.12.2018

В периода 15 – 16 декември 2018 г. Президентът на Република България, г-н Румен Радев ще осъществи официално посещение в Хашемитско Кралство Йордания. В рамките на визитата е договорено той да бъде придружен от представители на българските бизнес и делови среди, като се предвижда провеждане на двустранни бизнес срещи между представители от двете страни и посещения на научни и индустриални обекти от стратегическо значение.

Целта на делегацията е засилване на икономическите връзки между Кралство Йордания и Република България, както и привличане на нови инвеститори и партньори.

Предвижда се в бизнес делегацията да се включат представители на следните приоритетни сектори: хранително-вкусова и питейна промишленост в т.ч. захарни изделия, млечни продукти, натуролни сокове и минерална вода, пилешко месо, ядки, мед и др.; земеделие и селско стопанство в т.ч. производство на зърнени култури; химическа промишленост в т.ч. смазочни масла и минерални торове;информационни и комуникационни технологии; отбранителна индустрия.

Приложено ще откриете форма за регистрация. Необходимо е да попълните и изпратите Вашата регистрация до 21.11.2018 г., заедно със сканиран задграничен паспорт на e-mail адрес:

m.gerganska@sme.government.bg или b.mintcheva@sme.government.bg

Организацията по цялостното пътуване, включително съдействие при настаняване, вътрешни трансфери и участие в бизнес срещите и посещенията се осъществяват от ИАНМСП, със съдействието на МИ и Администрацията на Президента.

Всички останали разходи са за сметка на участниците.

 

За допълнителна информация:

Милла Герганска, експерт в дирекция "Интернационализация на МСП" - 02/9407979

Боряна Минчева, началник отдел в дирекция "Интернационализация на МСП"  - 02/9407974

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Организиране на бизнес делегация, Кралство Йордания в периода 15-16 декември 2018 г.