Търговско индустриална камара – Бургас продължава изпълнението на партньорски проект по Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество на Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“

 На 09 юли 2019 г. в рамките на проект „Устойчива агро-търговска мрежа в Черноморския басейн“ /Sustainable Agricultural Trade Network in Black Sea Basin”/, референтен номер BSB 383 по договор за безвъзмездна финансова помощ, финансиран по Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество на Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“ ще се проведе среща с млекопроизводители и млекопреработватели от Бургаски регион.

Проект AgriTradeNet BSB 383 се изпълнява от Търговско индустриална камара – Бургас /ТИК-Бургас/ в партньорство с организации от Турция, Румъния, Молдова, Украйна с водещ партньор Асоциация на търговците в Солун/Гърция/, стартира на 01.08.2018 год. и е с продължителност 27 месеца.

Основна цел на проекта е разширяване на трансграничните връзки за търговия и модернизация в селското стопанство и свързаните с него сектори в Черноморския басейн.

Да се създадат връзки между местната общност в региона, за да се подпомогне представянето на традиционни местни продукти и възможностите за развитие на регионални марки.

Специфичните цели на проекта са: запознаване на целевите групи с политиката на Европейския съюз относно увеличаване възможностите за трансгранична търговия на селскостопански и агроиндустриални продукти

В рамките на проекта ще бъде организирано обучение на 30 представители на целевата група от Бургаски регион.

Обучението ще включва теми относно получаване на географска идентификация и сертификация на продуктите, регистрация на търговски марки и други.

Допълнителна информация относно конкретните дати на провеждане и темите на обучението може да получите в офиса на Търговско индустриална камара – Бургас и email:cci-bs@bu.bia-bg.com.

През 2020 год. е предвидено участие на местни производители в две международни изложения – пазари в Р. Турция /гр. Демиркьой/ и Украйна /гр.Одеса/, където всеки партньор ще представи своя продукт като за Българя /ТИК-Бургас/ е бяло саламурено сирене, за Гърция – зехтин, за Украйна – пчелен мед, за Румъния – домати, за Турция – ягоди, за Молдова – култивирани горски плодове.

Общата стойност на проекта за Българския партньор възлиза на 66 176.77 Евро.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Среща с млекопроизводители и млекопреработватели от Бургаски регион