ПРОТЕСТ!
"От Бизнеса БЕЗ Любов" - ALL IN
Място: пл. Народно събрание, 18.05.2020 (понеделник), 10:30ч.

Искания:

1) Намаляване на ДДС за храни от първа необходимост и сектор "Туризъм" (заведения и хотели) от 1ви юли 2020 до края на 2021 на 5 %. (поради очаквания период на криза в сектора вследствие на COVID-19).
След изтичане на този срок ставката да се фиксира на 9%

2) Отлагане на влизане в сила на промените в Наредба Н-18 за срок от 1 година до 1ви юли 2021 година (срок, в който рабoтна група с представители на трите асоциации ще работи за промяна на спорните текстовете в наредбата, без да се предвиждат нови инвестиции за сметка на малкия и среден бизнес).

3) Изготвяне на антикризисна План-програма за възстановяване и развитие на туристическата дейност в България – в срок до 1ви юли 2020 със следните параметри:

- Формиране на "Работна група" с представители на всички браншови организации за обсъждане на предложенията за подпомагане на сектор "Туризъм".

- Изготвяне на финансови мерки за подпомагане на фирмите в сферата на туризма (пример: предоставяне на кредити и грантове).

- Субсидирана заетост за сектор Туризъм: 60/0 от трудовото възнаграждение за служителите в малките и средни предприятия /които са затворени със Заповед от 13.03.2020г. на Министъра на здравеопазването/ за срок от 1 година от 1ви юли 2020 година.

- Отлагане за срок от 6 месеца на плащанията на ДДС и МДТ за малките и средни предприятия в сектор Туризъм, с цел възстановяване на сектора след кризата, породена от COVID-19

- Критерият за липса на задължения към държавата за 2020г. при кандидатстване за мярка 60/0 и останалите мерки, свързани с COVID-19, които Правителството предлага, да отпадне, за да може да се възползват МСП от тях и най-вече да не бъдат ощетени нашите работници и служители.

- Осигуряване на рекламни кампании за страната ни като туристическа дестинация.

ДЕКЛАРИРАМЕ, че при изпълнение на горните искания:

1. Ще работим за запазване на работните места и поетапно увеличение на трудовите възнаграждения в сектора.

2. Членовете на нашите браншови организации ще работят активно срещу нелоялната конкуренция в бранша.


Ние казваме "СТИГА"! За нас е невъзможно да отстъпваме. Предложихме на вниманието на всички ведомства и министерства становища и доказателства, че промените, които предлагаме са повече от наложителни. С днешна дата, вследствие на кризата с COVID – 19, ситуацията е още по-тежка и сме изправени пред фалити. Изборът е – 750 000 души трябва да оцелеят – това са хората пряко и индиректно свързани с нашия бизнес! Нашите семейства и деца, нашите служители и техните семейства, нашите лоялни клиенти и приятели!
Преди дни изпратихме протестна нота, в която категорично поставихме нашите искания с краен срок за отговор - изтичането на изънредното положение. Обявихме, че ще започнем протестни действия, в случай, че не последват решения. Това време дойде!

ОБЯВЯВАМЕ:
Поредица от протести до постигане на пълна победа.
Първа дата: 18.05.2020г. / понеделник /пл. Народно събрание, Начало: 10:30ч.
При неизпълнение на исканията ни, всеки следващ понеделник ще ги обявяваме отново и отново, докато те не бъдат чути и приети!

*Всички участници в протестните действия декларират, че са запознати с противоепидемиологичните мерки, наложени в страната, а организаторите съветват за тяхното стриктно спазване.

На 11.05.2020г предстои подписването и излизането на общ Манифест за спасение на Българския Туризъм между Българска Хотелиерска и Ресторантьорска Асоциация, Българска Асоциация на Заведенията и Сдружение на Заведенията в България.

ОРГАНИЗАТОРИ:
”Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация”, ”Сдружение на заведенията в България”,
”Българска асоциация на заведенията”,
Българска асоциация за здраве и фитнес”,
”Варненска асоциация на ресторантьорите и хотелиерите”,
”Софийска хотелиерска и ресторантьорска асоциация”,
”Сдружение на хотелиерите, ресторантьорите и туроператорите – Сандански”,
Съюз на туристическия бизнес – Банско”,
Съюз на хотелиерите – к.к. Златни пясъци”,
”Сдружение хотели & ресторанти – гр. Поморие”,
”Сдружение на хотелиери и ресторантьори Велинград”,
”Браншова асоциация на ресторантьорите – София”,
”Сдружение на хотелиерите и ресторантьорите в гр. Казанлък”,
"Шуменска асоциация на ресторантьорите и хотелиерите”,
”Съюз на хотелиерите и ресторантьорите – Ямбол”,
”Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация – гр. Велико Търново”,
”Съюз на хотелиерите и ресторантьорите в гр. Русе”,
”Туристическа камара Приморско”,
”Браншова асоциация на ресторантьорите и хотелиерите – Кърджали”,
”СНЦ „Клуб на хотелиера Несебър“,
”Сдружение на ресторантьори и хотелиери „Тракия“ – Пловдив”,
”Сдружение на хотелиери и ресторантьори – Стара Загора”,
”Българска асоциация на ресторантьорите и хотелиерите – Хасково”,
”Сдружение туризъм – Кюстендил,
ХоРеКа,
"Асоциация на българските туроператори и туристически агенти”,
„Национална асоциация по СПА и уелнес туризъм”,
”Асоциация на специализираните експерти в туристическата индустрия”,
”Асоциация на екскурзоводите в България”.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Протест