Дата: 19.05.2012

Източник: БСК

Прочетено: 2802

Днес, 19 май 2012 г., в Деня на музеите, отвори врати първата университетска галерия в България. Новото културно средище е част от Нов български университет (НБУ), а по-голямата част от експонатите е дарена от семейството на Божидар Данев – изпълнителен председател на Българската стопанска камара и член на университетското настоятелство.

Галерия „УниАрт” представя три колекции, различни по характер, но интегрирани във внушителното архитектурно пространство, специално изградено за нея. Ядрото на постоянната експозиция съставят картините от европейски художници. По-голямата част от тях е дело на холандски и фламандски автори от ХVI до XVIII в. Скулптурната колекция включва творби на съвременни български скулптори, сред които Вежди Рашидов, Павел Койчев, Стефан Лютаков, Крум Дамянов и др. Маслени картини (собстнвеност на НБУ) на Иван Кирков от късния му период и съвременна българска пластика допълват новото галерийно пространство. (Вж. Виртуален тур на галерията).

Гости на откриването бяха министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов, представители на бизнеса и академичната общност, творци, студенти, приятели и близки на Божидар Данев.

Галерията е построена през 2011-2012 г. по проект на архитект Зарко Узунов и ще предостави възможност на посетителите на НБУ да оценят значими произведения на изкуството в автентична среда, придавайки й, както естетическа, така и академична стойност. Галерията получи награда за "Сграда на годината".

В България не е практика висши училища да разполагат с подобни колекции – в този смисъл колекцията на Галерия „УниАрт” е изключителна по рода си у нас не само със съдържанието си, но и с това, че е университетска. Новото галерийно пространство е от национално значение, заради високата артистична стойност на представените творби. Симбиозата между галерия, театър и библиотека създават специфично културно пространство на територията на университета, което допълнително ще допринесе за качеството на учебния процес. Предвижда се в галерията да се организират събития с образователен характер, работа със студенти и ученици, камерни концерти, лекции, семинари и др.

Името на галерията не е избрано случайно. „Уни” – защото е част от университета, първа галерия в университет, обединяващ богатството на институциите, театър, училище, библиотека, музей; „Уни” – защото определя u единството на творчество, умения и талант; „Уни” – защото е част от вселената (universe);  „Уни” – защото обединява изкуства от класика, скулптура, модерна живопис, ренесансови майстори и български творци, обединени от таланта”, обясни Божидар Данев.

За дарителството

Божидар Данев – дарител:  „Никой не е задължен да направи невъзможното, но ето че Нов български университет и арх. Зарко Узунов направиха невъзможното. Тази зала не е просто галерия, тя самата е произведение на изкуството – архитектурна пластика, опакована със светлина. Парите могат да се преброят, но изкуството не подлежи на броене. Голямата радост и тръпка е споделянето. Споделяне с приятели и с непознати, с познавачи и с лаици, с уморени от зрелостта и с жизнени хора. Тази колекция е колекция на споделяне на радостта и тръпката. Академичната естетика на холандските, фламандски и други ренесансови майстори от ХVІІ до ХІХ век доказва, че промяната във вкусовете е периодично и временно явление. Статиката на портретната живопис, приглушените светлини в пейзажите, балансираните композиции продължават времето, за да можем днес да се радваме на стиловите различия. Библейската мъдрост, юдейската мистика, Христовото страдание, вплетени в изкуството са част от нравствените норми на вътрешното ни равновесие. Силно съм убеден, че в класиката има неоткрити дълбочини, прикрит символизъм, стъписващо благородство и аристократизъм, а в споделянето има сладка тревога, дълбока тръпка и вътрешна радост.”

За културната и образователна стойност на галерията

Проф. Богдан Богданов – ректор на НБУ: „Създаването на сграда специално за художествена галерия е събитие, особено в столичния град. Обичайната практика е да се преустройват компромисно помещения с различни предишни функции. В този случай архитект Зарко Узунов проектира пространствата съобразно със специфичните изисквания за галерия и, макар и ограничени от обстоятелствата, тези пространства са мислени с конкретни функции. Така колекцията „Европейска живопис”, редом с други художествени сбирки, получи свой дом в Университета, който гарантира тяхната споделимост в бъдеще. В университетската среда на Нов български университет колекцията ще бъде дълготраен обект на изследване. Преподавателите изкуствоведи ще имат благоприятния шанс да предават своите знания, умения и опит в практиката. Колекцията Европейска живопис ще бъде и реален повод за развитие и осъществяване на нови контакти с чуждестранни колеги от университети, музеи и галерии. Така образованието, подготвящо за професията на изкуствоведа, в една тясно специализирана и все още слабо развита у нас област ще има възможността да изяви своето практическо приложение в реална ситуация”.

За научната стойност на колекцията

Проф. Ирина Генова, автор на първия каталог, ангажирана с описа и изследването на картините: „Този първи опис на сбирката от живописни работи, създадена от г-н Божидар Данев през последните години, има за цел да обобщи и да представи познанието за нея до този момент. Задълбоченото проучване и подробното каталогизиране на колекцията предстои. То ще бъде възможно с помощта на специалисти – изкуствоведи и реставратори – от музеи с колекции от съпоставими образци на живописта. Първоначалният опис, който несъмнено ще бъде коригиран и прецизиран във времето, е направен както заради неизбежната необходимост от общо документиране на дарената колекция, така и с идея за полезността му в образователните занимания със студентите по изкуствознание и реставрация. В България тази колекция от европейска живопис е, ако не изключение, то със сигурност рядкост. Познавачите, които ще са нужни за точното атрибуиране на картините, ще са чуждестранни специалисти, тъй като познавачеството, освен специфичен талант, изисква наситена среда от сродни художествени предмети в областта на даденото експертно знание.”