Дата: 10.06.2013

Източник: БСК/ВIA

Прочетено: 4074

Пакет с предложения за подобряване на бизнес средата в България внесоха на вниманието на министър-председателя Пламен Орешарски председателят на УС на БСК Сашо Дончев и изпълнителният председател на камарата Божидар Данев по време на днешната (10 юни 2013 г.) среща на Премиера с национално представителните работодателски организации.

Предложенията са разпределени в девет ключови направления, които според БСК следва да бъдат приоритетно и с ускорени темпове реформирани с цел подобряване на икономическия климат в страната. Деветте направления са следните: 1. Предвидимост на нормативната уредба и оперативната среда, 2. Коректност при разплащанията от страна на държавата и общините, 3. Пълен преглед на регулаторните режими, 4. Промяна в системата на административните такси, 5. Радикална промяна в системата за възлагане на обществени поръчки, 6. Ненамеса на държавата в пазарни отношения, 7. Данъци и осигуровки, 8. Въвеждане на електронно управление, 9. Политика срещу изнасяне на добавена стойност от страната.

Голяма част от предложенията БСК е предеставяла многократно на досегашните управленски екипи на страната, но възприемането им като законодателна норма и административна практика продължава да е очаквано от представителите на българския бизнес. Към вече представяните пред обществеността предложения на БСК има допълнени нови, с оглед задълбочаването на кризата и увеличаването на тиранията на администрацията над бизнеса.

С пакета предложения можете да се запознаете ТУК.

Днешната среща бе по покана на г-н Орешарски, като с нея се поставя началото на съвместната работа на социалните партньори по усъвършенстване на законодателството в сферата на регулаторните режими и обществените поръчки. Срещата е в изпълнение на поетия от Правителството на РБ ангажимент за подобряване на бизнес средата чрез облекчаване на регулаторната тежест.

*****************************

АНАЛИЗИ НА БСК ПО ПРОБЛЕМА С РЕГУЛАЦИИТЕ:

Администриране на регулаторните режими – модерно регулиране (2010 г.)

Съществуващите регулации върху стопанската дейност в България - актуален преглед и предложения (2007 г.)

Регулаторните режими в България – състояние, тенденции, възможности за развитие на Административния регистър (2006 г.)