03.10.2013

Реалният брой на безработните млади хора е 3-4 пъти по-висок от официално оповестявания. Близо 300 000 младежи са без работа, докато държавата отчита, че те са около 75 000. Близо 46% от безработните млади хора са повече от една година без работа.“ Това заяви ръководителят на Националния център за оценка на компетенциите д-р Томчо Томов по време на семинар, свързан с ролята на бизнеса в борбата с младежката безработица. В срещата участваха лектори от компанията „Филипс“ (Австрия). Семинарът се провежда в рамките на изпълняван от БСК международен проект „Подпомагане на младежката заетост в Централна и Източна Европа – CEE YOUTH project”, с партньори от Австрия, Унгария, Словакия, Словения и Черна гора.

Според данните, представени на срещата, всеки шести от безработните млади до 25 г. никога не е започвал работа. „Формира се нова група “потомственна безработица” в групата 15-29 г., където попадат около 40 000 млади хора. Безработицата “пълзи” от селата към градове и от необразованите към образованите с все по-бързи темпове“, коментира ръководителят на Националния център за оценка на компетенциите Томчо Томов. Той допълни още, че безработните младежи с висше образование са 23.4% от всички регистрирани безработни висшисти, а делът на безработните младежи без квалификация и специалност е 62%. По данни на БСК, близо половината от регистрираните безработни млади хора са с основно или по-ниско образование.

Демографската картина у нас продължава да създава притеснения за включването на младите хора на пазара на труда. По данни от последното преброяване 73% от сънародниците ни живеят в градовете, а 27% - в селата.  Само през 2012 г. 12 150 души са напуснали България, от които 70 на сто са младежи. От преместилите се да живеят в градовете 82 250 души, 74 на сто са млади хора.

Според Томчо Томов, решаване на проблемите с младежката заетост могат да се търсят в ускорено създаване на работни места за хора с ниска квалификация, промяна на трудовото законодателство, реформа в професионалното образование, промяна в модела на финансиране на университетите, както и в усъвършенстване на стажантските програми.

Българската стопанска камара допринася за развитието на пазара на труда чрез създадената Информационна система за оценка на компетенциите MyCompetence – www.mycompetence.bg. Информационната система е онлайн базирана платформа, която позволява на заетите, студентите и мениджърите да сравнят знанията, уменията и компетенциите си с изискванията на пазара на труда. Изискванията са описани в повече от 400 професионални стандарти, в разработването, на които са включени предприятия от реалната икономика. „По този начин бизнесът прави заявка към обществото какви са знанията, компетенциите и уменията, които са нужни на икономиката“, коментира още Томчо Томов. Той допълни, че в момента БСК работи съвместно с 8 университета за актуализиране на учебните програми в синхрон с професионалните стандарти за 20 сектора на икономиката.

Вж. СНИМКИ

Дата: 03.10.2013

Източник: БСК/ВIA

Прочетено: 7177