18.11.2013

Все повече българи работят в търговията на дребно. Основни причини са навлизането на чужди компании в бранша и отслабващото влияние на кризата. Това става ясно от анализ за развитието на сектора „Търговия на дребно“, изготвен от БСК в изпълнение на проекта „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони. По данни на БСК през 2002 година в бранша са били заети повече от 212 хиляди българи, а десет години по-късно - през 2012 година, работещите в сектора са 305 хиляди. Всеки десети от всички заети в страната, както и от тези на средна възраст (35-44 години), работи в сферата на търговията на дребно. 18% от наетите са младежи на възраст от 15 до 24 години. Над 14% от работещите в бранша са в пенсионна възраст. Най-малко - 6 на сто, са заетите в предпенсионна възраст. 

Броят на фирмите в търговията на дребно в периода 2008 г. - 2012 г. намалява с 20 на сто. Това се дължи на увеличения брой фалити – в условия на икономическата криза могат да оцелеят само тези предприятия, които имат повече финансови и материални резерви, става ясно от анализа на БСК. Такива са големите хипермаркети и търговски вериги. За разлика от тях наполовина са намалели фирмите, които се занимават с търговия на открити щандове и пазари. Поради силната раздробеност на фирмите в бранша са се увеличили компаниите, които се занимават с търговия с хранителни стоки (увеличение с 5%) и търговия по пощата, телефон и интернет (+ 23%). Най-много фирми се занимават с търговия на облекло, обувки, козметика, бижутерия и лекарства (35% за 2012 г.), следвани от търговия на дребно в неспециализираните магазини. През 2012 г. този сектор заема 33%. Търговията с хранителни стоки е на трето място по относителен дял – 11%. Чуждестранните инвеститори в сферата на търговията безпрепятствено се настаняват на българския пазар в периода на повсеместна икономическа криза. Според изследването на БСК действащите фирми в бранша рязко свиват разходите си, докато новооткритите бързат да заемат свободните пазарни ниши.

За периода 2008 – 2012 година заетите в сектора са намалели с 15%, което увеличава средния осигурителен доход за сектора с 49%. Увеличаването на предприятията, които се занимават с търговия чрез поръчки по телефона, пощата и интернет, води до увеличаване на броя на работещите в този сегмент с над 17%. Статистиката показва, че заетите с този тип услуги лица получават най-високото заплащане в сектора. Най-големият спад в броя на работещите в бранша (-52%) се отчита в търговията с компютри и битова електроника. Фирмите, занимаващи се с тази дейност, също са по-малко - с 30 процента. Причина за отлива на специалисти от търговията с компютри и битова електроника е и ниското заплащане.

Най-много - 39 на сто, са служителите в неспециализирани магазини за търговия на дребно, следвани от работниците в търговията с нехранителни стоки – облекло, обувки, козметика, бижутерия и лекарства, чийто относителен дял е 28% през 2012 г. На трето място са заетите в търговията на стоки за бита, които са 10% от всички заети в търговията на дребно. Разходите за персонал в предприятията от търговията на дребно се увеличават всяка година и достигат до 40%. Това се дължи на реалното увеличение на доходите на наетите в този сектор в резултат от финансовото стабилизиране на предприятията и на ежегодното повишаване на минималните осигурителни доходи за бранша. За ръста на заплащането в сектора оказва влияние и въведената бонусна система в много от търговските обекти, която е обвързана с реализирания оборот.

За повечето длъжности в сектора, като преобладаващите са „касиер” и „продавач-консултант”, работодателите предпочитат да назначават младежи до 35-годишна възраст. Добрата визия, бързината на обслужване и възможностите за работа на смени са качества, присъщи на тази група заети, и са предпочитани от работодателя пред професионалния опит. Не е за пренебрегване и фактът, че тези хора са съгласни да работят с по-ниско заплащане от другите с по-дълъг стаж. Работещите пенсионери  също приемат по-ниско заплащане, защото то е добавка към малката, но сигурна пенсия.  Две трети от заетите в търговията на дребно са жени, като с най-много са жените над 65 години.

Най-малко са заетите в бранша в Северозападна България, показват данните на БСК.

Дата: 18.11.2013

Източник: БСК

Прочетено: 2663