Дата: 17.08.2015

Източник: Investor.bg/БСК

Прочетено: 2162

БСК протестира пред ЕК и Министерството на финансите още през март т.г.

Европейската комисия (ЕК) се произнесе в полза на България по повод жалбата срещу въведения от Гърция 26% данък за сделки и трансакции, информират от Министерството на финансите (МФ).

Мотивираното становище на Брюксел е оповестено на 3 август 2015 г. по жалбата на Република България срещу Република Гърция на основание на чл. 259 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) относно гръцкото законодателство за подоходно облагане, предвиждащо ограничение на признаването за данъчни цели на трансгранични разходи и облагането им с данък при източника в размер на 26 на сто, посочва се в съобщението на финансовото министерство.

Мотивираното становище е изпратено и до двете заинтересовани страни.

Заключението на ЕК е, че чрез въвеждането на ограничения за признаването като разходи за данъчни цели при подоходното облагане на някои трансгранични разходи, Гърция не е изпълнила задълженията си съгласно чл. 34 (за свободно движение на стоки) и чл. 56 (за свободно предоставяне на услуги) от Договора за функционирането на Европейския съюз.

От МФ посочват, че след получаване на Мотивираното становище на ЕК България можеше да заведе дело в Съда на ЕС в случай, че гръцката страна не отмени разпоредбите чл. 21 от Закон 4321/2015 г., регламентиращи данъка при източника като несъвместими с правото на ЕС. Въпреки предоставената възможност, България не подаде жалба пред до Съда на ЕС в Люксембург заради очакваното и заявено намерение на гръцките власти данъкът да бъде отменен, уточняват от финансовото ведомство.

В края на миналата седмица гръцкият парламент прие закон за ратифициране на Третата спасителна програма, включваща и отмяна на разпоредбите на чл. 21 от Закон 4321/2015, което удовлетворява българската страна, допълват от МФ.

Европейската комисия (ЕК) изслуша България по повод жалбата срещу въведения от Гърция 26% данък за сделки и трансакции в края на юни. Тогава българската страна представи позицията си по жалбата, като посочи, че смята, че Гърция нарушава основополагащите принципи, залегнали в Договора за функциониране на ЕС, а именно - принципите за свободно движение на стоки, услуги и капитали, за свободата на установяване, както и принципите за правна сигурност, недискриминация и пропорционалност.

В представените  допълнителни мотиви беше посочено, че с разпоредбите на решението се създава още по-голяма правна несигурност за лицата, както и значително увеличаване на административната тежест и разходите за бизнеса.

България сезира ЕК за гръцкия данък върху сделки със страната в края на март. Министърът на финансите Владислав Горанов изпрати писмо до европейския комисар по икономически и финансови въпроси, данъчно облагане и митнически съюз Пиер Московиси, в което изразява безпокойство, че приетите от Гърция данъчни разпоредби са несъвместими с правото на Европейския съюз (ЕС) и нарушават основополагащите принципи, залегнали в Договора за функционирането на ЕС.

Припомняме, че Българската стопанска камара (БСК) първа публично се противопостави срещу въвеждането на т.нар. превантивен данък от страна на Гърция, определяйки го като недопустима дискриминация според приложимото международно и европейско право. Още през март БСК възрази срещу данъчната промяна в ущърб на страната ни, като сезира с официални писма Европейската комисия (ЕК), най-голямото обединение на работодателските организации в Европа BUSSINESSEUROPE, българското Министерство на финансите. Камарата апелира за намеса на институциите за решаване на проблема. Тя настоя ЕК да приеме съответно становище, с което от Република Гърция да бъде поискана бърза и безусловна отмяна на приетата ал. 13 на чл. 23 от Кодекса за данъчно облагане на доходите (КФЕ), както и да бъдат предприети всички необходими правни действия пред Съда на Европейската общност в случай на отказ на гръцката страна да се съобрази с отправеното искане.

През юни т.г. BUSSINESSEUROPE подкрепи БСК в протеста й срещу новия „превантивен данък“. В писмо, изпратено до тогавашния финансов министър на Гърция Янис Варуфакис, президентът на организацията Маркус Байрер посочи, че приетата от гръцкия парламент промяна в КФЕ нарушава пряко както европейското право, включително принципите за свободно движение на стоки, капитали и хора в Общността, така и международните споразумения за избягване на двойното данъчно облагане, които Гърция е сключила с България, Ирландия и Кипър.

БСК протестира срещу въведения от Гърция данък от 26% върху плащанията на българските фирми

BUSSINESSEUROPE е против превантивния гръцки данък за българските фирми