Дата: 10.02.2016

Източник: БСК

Прочетено: 1336

вж. СНИМКИ

На 9 и 10 февруари 2016 г. се проведе XXXV-та редовна годишна среща на Регионални организации и местните органи на Българската стопанска камара.

В приветствие към участниците в срещата изпълнителният председател на БСК Божидар Данев очерта основните проблеми в обществено-икономическия живот у нас, като подчерта, че УС на БСК има ясна и категорична позиция камарата да стои на разстояние от политическия елит, тъй като „който е близо до него, изгаря“.

Г-н Данев запозна представителите на регионалните структури на БСК с някои от ключовите дейности на камарата през последната година. Той отбеляза битката срещу увеличението на цената на ел. енергията за индустрията, продължаващата вече 15 години битка за по-справедлив начин на определяне на такса „битови отпадъци“, както и актуалния данък, придобил популярност като „Данък уикенд“. БСК продължава да настоява и за прилагане на нормативното изискване за оценка на въздействието за всеки нормативен акт преди и след неговото приемане.

„Необходимо е да има финансова демокрация и повече автономия на общините, тъй като настоящият начин на финансиране е в услуга по-скоро на политическия елит, отколкото на гражданите и бизнеса по места. Чрез бюджетни лостове се деформират и управляват електоралните нагласи“, каза още Божидар Данев. Той прогнозира, че през 2016 г. българската икономика ще постигне над 3% ръст на БВП, а безработицата ще намалее. Заедно с това, налице е сериозно закъснение с ключовите и дълго отлагани реформи в сферите образование, здравеопазване, осигуряване, правосъдие. „Държавата продължава да доказва, че е лош собственик“, каза още Божидар Данев и даде пример с НЗОК, БДЖ и дружествата от системата на Българския енергиен холдинг, които са в състояние на фактически фалит.

„Вече не разчитаме на държавата да ни чуе и прехвърляме комуникацията си на ниво европейски институции, където благодарение на членството ни в BUSINESSEUROPE сме добре позиционирани“, сподели изпълнителният председател на БСК. Заедно с това, той отбеляза колебливото икономическо и политическо развитие на ЕС, финансовите проблеми на част от членуващите в съюза държави, както и силният бежански натиск. „Великобритания е на път да излезе от ЕС. Подобни сигнали дават и други държави-членки. В тази обстановка страната ни трябва не само внимателно да следи процесите, но и да участва активно в тях, като отстоява националните интереси в тази сложна обстановка“, препоръча Божидар Данев.

От своя страна, представителите на регионалните асоциации споделиха проблеми, свързани с мудната работа на администрацията, тромавите процедури, все по-избуяващата бюрокрация, които силно притискат бизнеса по места и са една от основните причини за липсата на инвестиции и нови работни места.

Участниците в годишната среща бяха запознати подробно с промените в Правилника за прилагане на ЗДДС (т.нар. „Данък уикенд“), със свързаните с него проблеми и тежести за бизнеса, както и с действията на работодателските организации в посока промяна на разпоредбите. Програмата на форума включваше и представяне на възможностите за мостово кредитиране чрез продуктите на ТБ СиБанк ЕАД (член на БСК), новите продукти за микропредприятия и МСП на Микрофинансиращата институция ДЖОБС (дъщерно дружество на Българска банка за развитие), както и запознаване с отворените през 2016 г. финансиращи програми и мерки по оперативните програми, представени от Euroconsultants АД (член на БСК).

В рамките на форума бяха представени основните приоритети на БСК за работата на Националния съвет за тристранно сътрудничество през 2016 г., както и с възможностите за по-ефективно взаимодействие между регионалните организации са БСК с териториалните органи на изпълнителната власт и органите на местното самоуправление и местната администрация.

Бяха представени и нови услуги на БСК в подкрепа на иновационния мениджмънт на фирмите, както и разширяването на портфолиото от услуги и възможности за партньорства в сферата на управлението на човешките ресурси чрез Националния център за оценка на компетенциите и информационната система MyCompetence.

Представителите на регионалните организации и местните органи на БСК имаха възможността да разговарят с ръководителите на направления в БСК и чрез обмяна на мнения и информация да набележат стъпки за ефективно взаимодействие през настоящата календарна година, в полза на фирмите по места.