05.07.2016

По повод изявление на главния секретар на МВР Георги Костов публикуваме статистика за работата на МВР в периода 2010-2015 г.

Във връзка с изявление на главния секретар на МВР Георги Костов, в което той твърди, че:

 • Престъпността в страната е намаляла с 13,7%
 • Обраните домове за първото шестмесечие на миналата година са над 27 000, а за тази година са 21 000, което е с 6 000 по-малко.
 • Грабежите през първото шестмесечие на тази година са 872, а миналата година са били 1 040.
 • Такава е тенденцията и при убийствата, които тази година са 41, а миналата година са били 65

Припомняме, че според официалната полицейска статистика през ЦЯЛАТА 2015 г.:

 • Домовите кражби са 10628, т.е. 16372 бр. по-малко от посоченото от Г.Костов
 • Грабежите са 1946, а убийствата – 348.
 • Според Евростат, нивото на престъпност в България през 2015 г. е било 25,2 на сто, при средно 13 на сто за страните от ЕС-28.

Поради липсата на данни за отделните шестмесечия на предходните години, е невъзможно да бъде направена пълноценна оценка на достоверността на изнесените от Г.Костов информация, но съмненията за „стъкмистика“ остават!

Като цяло, за периода 2010-2015 г., полицейската статистика показва следното:

 • Във всички групи престъпления е отчетен спад в разкриваемостта, като средно тя намалява от 44,3% през 2010 г. на 38,9% през 2015 г.
 • Общият брой разкрити престъпления намалява с 27,8%.
 • По отношение на отделните видове престъпления ръст в разкриваемостта е налице при кражбите от магазини (17%) и на селскостопанска продукция (10,2%), подправянето на регистрационни номера на МПС (2,4%), умишлените убийства (2,9%), престъпленията против брака, семейството и младежт (23,2%) и престъпленията против дейността на държавни и обществени организаци (26,9%).
 • Намаление на разкриваемостта е налице при: убийствата (18,2%), грабежите (47,6%), палежите (13,9%), посегателствата спрямо МПС (29,8%), пътно-транспортните престъпления (21,4%) и кражбите (36,9%), вкл. от домове (40,5%), от офиси (61,2%) и взломните (58,6%). Най-малък спад има при разкриваемостта на престъпленията, свързани с наркотици (1,1%).
 • Бюджетните разходи за разкриване на едно престъпление нарастват с 1,8 пъти - от 2352 лв. през 2010 г. на 4 203 лв. през 2015 г.
 • Бюджетните разходи за разкриването на един лев от икономическо престъпление нарастват почти 10 пъти – от 3,04 лв. през 2010 г., на 29,09 лв. през 2015 г.

Повече данни вижте в ИНФОГРАФИКАТА!

Дата: 05.07.2016

Източник: БСК

Прочетено: 3636