Дата: 06.06.2017

Източник: БСК

Прочетено: 1228

Предложенията за промени в Административнопроцесуалния кодекс са продиктувани от фискални съображения и такива за облекчаване работата на съдилищата, а не за подобряване на правораздавателната дейност с цел гарантиране правата и свободите на гражданите и на техните интереси, каквото е призванието на съдебната власт“.

Това се казва в становище на БСК във връзка с внесения в Народното събрание от Данаил Кирилов и група народни представители законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс.

Според експертите на БСК, законопроектът в значителна степен ограничава процесуалните възможности за защита на гражданите и юридическите лица от незаконосъобразни актове, действия и бездействия на администрацията, чрез увеличаване на таксите за касационно обжалване. За граждани таксата нараства на 90 лева, за юридически лица - на 450 лева, а по дела с определяем материален интерес се въвежда пропорционална такса. Този размер на таксите ограничава конституционно гарантираното право по чл. 56 и чл. 120 ал. 2 от Конституцията на достъп до правосъдие.

Вижте пълния текст на становището ТУК!