Дата: 08.06.2017

Източник: в. Сега

Прочетено: 1191

Практиката силно задлъжнели към хазната фирми да бъдат безпроблемно прехвърляни на безимотни граждани, предимно от малцинствата, ще бъде ограничена. Това е целта на няколко съществени изменения в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), одобрени от Министерския съвет и вече внесени в парламента. Законопроектът предвижда мажоритарните собственици на такива фирми да отговарят с личното си имущество, ако недобросъвестно прехвърлят акциите си преди обявяването на фирмата в несъстоятелност. Недобросъвестност е налице и ако прехвърлят собствеността си след стартиране на ревизия и до 6 месеца след приключването й.

Промените в ДОПК засягат и миноритарните собственици на фирми с просрочени данъци и осигуровки. Те също ще носят отговорност, ако извършват поредица от сделки, с които променят собствеността на дружествата, за да избегнат процедурата по фалит. Задължения ще се търсят и от собственици, които са получили скрито разпределение на печалбата или са продали имущество на фирмата на цени, значително под пазарните. Разширява се и обхватът на задължените лица - освен от директори и прокуристи, отговорност за неплатени данъци и осигуровки ще се търси и от хората, които управляват фирмата с нотариално заверено пълномощно.

Промените в ДОПК, с които държавата ще може по-лесно да си прибере дължимите данъци и осигуровки от закъсали фирми, обаче не бяха предложени за обществено обсъждане и е трудно да се предвиди доколко ще видят бял свят.

В преходните и заключителните разпоредби на ДОПК се предлагат изменения и в Закона за ограничаване на плащанията в брой. От 1 август прагът за кешови разплащания пада от сегашните 10 000 на 5000 лв. След това от 1 януари 2018 г. ще стане 3000 лв., а от 1 януари 2019 г. - 1000 лв. Това е пореден опит на държавата да ограничи плащанията в брой като мярка срещу сивата икономика. Досега подобни законови промени бяха отхвърляни от парламента.