28.05.2018

Заместник-председателят на БСК Димитър Бранков представлява българските работодатели пред 107-та сесия на Международната конференция на труда (МКТ) в Женева, която беше открита официално днес и ще продължи до 6 юни 2018 г.

Г-н Бранков е делегат от името на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) и предстои да говори пред делегатите на фоума по въпроса за равенството между половете на работното място - една от водещите теми по време на конференцията.

Според г-н Бранков, българските работодатели имат своята роля в подобряването на цялостните позиции и резултати на България по отношение на равенството между половете. В резултат на това, България заема 15-то място през 2017 г. (от 25-то през 2015 г.) в индекса на ЕС за равнопоставеност на половете, а по дял на жените в ИТ индустрията страната ни е на първо място в ЕС с дял от 26,5% при средно 17,2% за ЕС. Освен това, България значително подобрява позицията си (от 41-во на 18-то място, сред 144 държави) в Глобалния доклад за разликите в пола през 2017 г.

В изказването си Димитър Бранков ще очертае и основните приоритети на българските работодатели, а именно:

  1. Намаляване на административната тежест и ускоряване въвеждането на е-правителство;
  2. Влизане в Еврозоната и предприемане на допълнителни стъпки за постигане на по-високи социални стандарти;
  3. Ускоряване на реформите в образованието и професионалното обучение, здравеопазването и системата за социално осигуряване, както и трудовото законодателство;
  4. Подобряване на процедурите и достъпа на граждани на трети страни до пазара на труда в България;
  5. Постигане на споразумение за определяне на минималната работна заплата в съответствие с принципите и критериите на Конвенция 131 на МОТ, като се взимат предвид преобладаващите пропорции спрямо средните заплати в ЕС.

Почти 6000 делегати от 187 държави участват в тазгодишната МКТ, а сред водещите теми на форума са ефективното сътрудничество в подкрепа на целите на устойчивото развитие, насилието на работното място, социалният диалог, както и Декларацията на МОТ за социалната справедливост за справедлива глобализация.

Дата: 28.05.2018

Източник: БСК

Прочетено: 2550