Дата: 18.06.2018

Източник: МТСП

Прочетено: 3280

Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков и молдовският министър на здравеопазването, труда и социалната защита Светлана Чеботари подписаха Спогодба за регулиране на трудовата миграция между България и Молдова. Документът беше подписан в присъствието на заместник министър-председателя Валери Симеонов днес в Министерството на труда и социалната политика.

Спогодбата ще се прилага за граждани на двете държави, които имат трудов договор и разрешение за пребиваване на територията на другата страна, без да е необходимо отделно разрешение за работа. Чрез документа се регламентира наемането на молдовски работници в България и на български в Молдова за срок от 1 година с възможност за последващо удължаване за общо до 3 години. Обхваща се и обменът на сезонни работници между двете страни за период до 9 месеца годишно.

Влизането, пребиваването и заетостта на работниците-мигранти ще се регламентират по законодателството на приемащата държава. Спогодбата гарантира, че в приемащата страна работниците ще имат същите трудови права и задължения, които са в сила за местните служители и че ще се ползват от еднаква защита на работното място в съответствие с националното й законодателство.

Възнаграждението на работниците, както и условията на труд ще се определят индивидуално в сключените с работодателите трудови договори, съобразно приложимото законодателство спрямо работниците на приемащата страна със същата професия и квалификация. Наетите работници ще могат да бъдат придружавани от членове на техните семейства.

Преди подписването на документа министър Петков отбеляза, че през последните години безработицата в България се понижава бързо, но пазарът на труда у нас изпитва недостиг на работна сила. Той добави, че за да реши този проблем, правителството предприема мерки за облекчаване на наемането на работници от страни извън ЕС и подписването на спогодба за трудовата миграция с Молдова е крачка в тази посока.

Министър Петков и министър Чеботари дадоха висока оценка на досегашното партньорство между България и Молдова в сферата на социалната политика и изразиха увереност, че сътрудничеството между двете страни ще се задълбочи. По време на разговора си двамата обсъдиха теми, свързани с пенсионно-осигурителната система, пазара на труда и повишаването на квалификацията на работната сила, политиката за интеграция за хората с увреждания и други.