17.08.2018

Експертите на камарата възразяват срещу философията на проекта на Закон за хората с увреждания

Темата за интеграцията на хората с увреждания е изключително чувствителна и отношението към нея до голяма степен е лакмус за зрелостта на едно общество. За огромно съжаление, проблемите в тази, а и редица други области през последните няколко десетилетия, се натрупват и решаването им става все по-трудно и сложно. Решаването на такива проблеми изисква аргументирани, последователни и мултидисциплинарни мерки, които да са насочени към устойчиви резултати и осезаемото им усещане от хората, които изпиват затруднения.“

Това се казва в експертен коментар по проекта на Закон за хората с увреждания (ЗХУ), изготвен от представителите на Българската стопанска камара (БСК) в работната група по изготвянето на законопроекта. Според експертите на БСК, определянето на квоти за наемане на хора с увреждания е несъобразен с националните условия и ниво на икономическо развитие подход, който е трудно изпълним на практика в редица сектори на икономиката, които са със специфични условия на труд. Предлаганите в проекта на ЗХУ задължения за наемане лица с увреждания, обвързано с месечна финансова санкция в размер на 30 % от минималната работна заплата, дължима за неограничен период от време, е категорично неприемлива мярка.

Експертите на БСК обръщат внимание на факта, че в условията на растящ дефицит на работна сила, работодателите възприемат хората с увреждания като потенциален трудов ресурс и, в този смисъл, имат изцяло положителна нагласа за включването им на пазара на труда. В условията на пазарна икономика, обаче, реализирането на социални мерки от страна на работодателите следва да е на доброволни начала и при използване на механизми за насърчаване, а не чрез налагане на задължения и санкции. „Държавата не следва да се опитва да прехвърля свои задължения, чрез които на практика реализира политика на социално подпомагане, доколкото подобно задължение съществува именно за нея. Практиката показва, че прекомерната защита и рестриктивна уредба, касаеща трудовите отношения на лица с намалена работоспособност, по същество действа възпиращо за работодателите да ги наемат, както и до укриване на тази информация от самите лица с увреждане при кандидатстване на работа“, се казва още в становището.  

БСК категорично настоява за преосмисляне и на концепцията за специализиран фонд „Заетост на хора с увреждания“, тъй като се предвижда основен източник на средства да бъдат вноски от работодателите, а фондът да се управлява без тяхно участие - в Управителния съвет на фонда няма нито представители на работодателите, нито на хората с увреждания

„Обръщаме внимание още веднъж, че прехвърлянето на проблеми от една група в обществото върху друга група не ги решава, а само противопоставя тези групи помежду им“, се казва в становището.

С пълния текст на документа можете да се запознаете ТУК.

 

Дата: 17.08.2018

Източник: БСК

Прочетено: 1962