05.10.2018

Станислав Попдончев, финансов директор в Българската стопанска камара, в предаването "Бизнес старт" с водещ Христо Николов.

Ще се наложи подмяна на софтуера и на фискалните устройства, несъвместими с новите изисквания на Наредбата за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти, коментира Станислав Попдончев, главен финансов директор в Българската стопанска камара, в предаването "Бизнес старт" с водещ Христо Николов.

Новите промени в Наредбата за отчитане на продажбите чрез фискални устройства са насочени предимно към намаляване на нелоялните търговски практики, свързани с укриване на търговски обороти. Доколкото са насочени към ограничаване дела на сивата икономика, ги подкрепяме, заяви още Станислав Попдончев.

Нашите опасения са, че тези мерки ще засегнат голям брой предприятия, а няма да се фокусират в секторите и дейностите, където са установени подобни укривания на обороти, допълни гостът.

"Най-често срещан при проверки този проблем е в търговски обекти, свързани с продажби на храни и напитки, както и в увеселителни заведения. Подобни мерки са прекалено тежки за някои фирми в областта на услугите".

По данни на експерти на НАП в 70% от проверките са установени укривания на оборотите в някаква степен от търговците, съобщава Попдончев.

"Дефиницията "софтуер за управление на продажби" обхваща всеки софтуер, който обработва информация, свързана с продажби, за които е необходимо издаване на фискален бон. Когато се използват устройства от типа на фискален принтер, би следвало да се използва и такъв софтуер, който да управлява фискалното устройство. В търговски обекти с касови апарати може да не се използва такъв софтуер".

В последната редакция на промените се въведе определение на понятието „управление на продажби“, което стеснява броя на софтуерите, които следва да бъдат подменени. Понятието включва автоматизирано управление на процеса на продажби от заявката, през фактурирането до получаването на плащане, пояснява Станислав Попдончев.

"Остава отворен въпросът, ако софтуерът притежава елементи на автоматизирано управляване на процеса, дали в конкретен казус органите на приходната администрацията няма да го сметнат за софтуер за управление на продажби, но считаме, че в общия случай, когато имаме само приложение за фактуриране и касов апарат, няма да е необходимо те  да бъдат свързвани".

Производителите ще трябва да декларират съответствието на произвеждания от тях софтуер с функционалните изисквания, посочени в наредбата, като това ще се случва чрез електронна услуга на НАП с квалифициран електронен подпис, коментира Станислав Попдончев. "Софтуерите ще бъдат включвани в публичен списък. Новото за ползвателите на софтуера е, че те ще могат да избират единствено от този публичен списък. И ще трябва да уведомят НАП в 7-дневен срок от инсталирането на софтуера в търговски обект", допълва главният финансов директор на Българската стопанска камара.

"Безспорно ще се наложи подмяна на софтуера и на фискалните устройства, несъвместими с новите системи за управление на продажби. Министерството на финансите  е посочило, че това ще засегне 43 000 фискални принтера. Предвижда се нова функционалност и за касовите апарати, така че засегнатите предприятия според нас ще са повече. Двата крайни срока това да се случи са 30 март и 30 юни 2019 г".

Ще възникнат и разходите за сервизно обслужване на фискални устройства, съобщава Станислав Попдончев.

Въвеждат се нови изисквания софтуерите за управление на продажбите да поддържат и т. нар. одиторски профил. Одиторският профил се предвижда да бъде като администраторския профил и да предоставя достъп в режим на четене до пълната функционалност на софтуера, справочната информация в него и пълните му конфигурационни параметри, обобщава гостът.

Още по темата вижте във видео материала.

Дата: 05.10.2018

Източник: bloombergtv.bg

Прочетено: 3494