22.10.2018

Най-добрата творба ще се превърне в коледна картичка на Българска стопанска камара. Победителят ще спечели велосипед.

Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес обявява конкурс за детска рисунка на тема "Коледата е възможна". Най-добрата творба ще се превърне в коледна картичка, която ще изпратим към десетки институции, партньори и членове на Българска стопанска камара у нас и по света. На всяка картичка ще бъде посочен авторът на рисунката (вкл. име, населено място, училище и клас).

Като национално представителна работодателска организация с 38-годишна история, си даваме сметка, че в света на бизнеса често забравяме света на децата, а те са нашето бъдеще. Чрез тази инициатива се надяваме да стимулираме детското въображение. В конкурса могат да се включат всички ученици от I до IV клас.

Фирма "МАКСКОМ" - един от най-големите производители на велосипеди в Източна Европа и член на БСК, ще предостави Голямата награда за конкурса - велосипед, съобразен с пола и възрастта на наградения участник. Подготвили сме и още награди за останалите отличени в конкурса. Церемонията по награждаването на отличените творби ще се проведе в залата на Българската стопанска камара, в средата на месец декември.

Срокът за предаване на творбите е 19 ноември 2018 г. на адрес: София 1000, Алабин 16-20, Българска стопанска камара, офис 205.

Техниката за изпълнение и размерите на рисунката са по избор на всеки малък художник. На гърба на всяка рисунка трябва да присъстват 3 имена на нейния автор, населено място, училище, клас, телефон за връзка (на родител/настойник).

Новите изисквания за защита на личните данни ни задължават да предприемем специални мерки, свързани с личните данни на децата, във връзка с което за участие в конкурса, освен рисунките, е необходимо родителите да се запознаят срещу подпис с информация, свързана с личните данни, както и да предоставят изрично писмено съгласие (приложени ТУК).

За допълнителни въпроси: Гергана Гиздина - експерт "Връзки с обществеността", тел.: +3592 932 09 28, +359 888 60 34 00, e-mail: g.gizdina@bia-bg.com.

Дата: 22.10.2018

Източник: БСК

Прочетено: 2055