21.10.2020 - 24.11.2020

Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес обявява конкурс за детска рисунка и новогодишно пожелание на тема "2021 (по)желания". Най-добрата творба ще се превърне в коледна картичка, която ще изпратим към десетки институции, партньори и членове на Българската стопанска камара у нас и по света. Най-оригиналното пожелание ще стане посланието, което ще отпечатаме на гърба на всяка от картичките.

Тази година за първи път конкурсът обръща поглед не само към талантливите художници, но и към креативността и искреността на всяко дете, затова в конкурса се допускат и само пожелания, без да бъдат придружени с рисунка.

Изисквания за рисунките:

  1. Техниката за изпълнение и размерите на рисунката са по избор на всеки малък художник.
  2. На гърба на всяка рисунка може да има кратък текст с оригинално детско пожелание към бизнеса.
  3. На гърба на всяка рисунка трябва да присъстват 3 имена на нейния автор, населено място, училище, клас, телефон за връзка (на родител/настойник).

Изисквания за пожеланието:

  1. Пожеланието трябва да бъде искрено и креативно, а обемът да е до 50 думи.
  2. Пожеланието можете да изпратите ръкописно или печатно.
  3. Към него трябва да бъдат записани 3 имена на автора, населено място, училище, клас, телефон за връзка (на родител/настойник).

Конкурсът е за деца от I до IV клас.

Срокът за предаване на творбите и пожеланията е 24 ноември 2020 г., на адрес: София 1000, Алабин 16-20, Българска стопанска камара, офис 205.

Наградите в тазгодишния конкурс са осигурени с любезната подкрепа на “Лидл България”,“КонтурГлобал Марица Изток 3”, ”Аванти 777”, “Ара Арт”, “Смарт Импрес”, магазин "ЗДРАВНИЦА", “ТехноМеджикЛенд”, School & SchoolМузей на илюзиите - София, . Обещават да са големи и от сърце!

Изискванията за защита на личните данни ни задължават да предприемем специални мерки, свързани с личните данни на децата, във връзка с което за участие в конкурса, освен рисунките и пожеланията, е необходимо родителите да се запознаят срещу подпис с информация, свързана с личните данни, както и да предоставят изрично писмено съгласие (приложени към настоящото писмо) и да го изпратят заедно с рисунката и/пожеланието.

За допълнителни въпроси: Гергана Гиздина - експерт "Връзки с обществеността", тел.: +3592 932 09 28, +359 883 499 229, e-mail: g.gizdina@bia-bg.com.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Конкурс за детска рисунка и новогодишно пожелание на тема