Дата: 18.02.2019

Източник: БНР

Прочетено: 3834

Националната електрическа компания (НЕК), Електроенергийният системен оператор (ЕСО) и трите електроразпределителни дружества ще бъдат проверени тази година от енергийния регулатор. НЕК и ЕСО не са проверявани през последните две години.

Въпреки че още не са огласени резултатите от проверките на ЧЕЗ, И ВИ ЕН и „ЕнергоПро“, които регулаторът и енергийното министерство направиха в началото на годината заради цените на тока на борсата, от КЕВР вече са планирали нови на трите електроразпределителни дружества.

Тъй като клиентите подават най-много сигнали за честото спиране на тока или влошеното качество на  услугата, ще се обърне внимание на предприеманите мерки за отстраняване на тези проблеми и дали това води до конкретни резултати.

Този път в полезрението на регулатора ще попаднат и НЕК, и ЕСО. Специално внимание ще бъде отделено на трите топлофикации във Велико Търново, Разград и Русе, където често има аварии и клиентите остават на студено. Проверки ще има и в седем газоразпределителни дружества и в 20 ВиК компании.