Дата: 04.02.2020

Източник: TV+

Прочетено: 2721

Проблем с вноса на отпадъци има и той се състои в липсата на контрол. Членовете на Българска камара от сектора настояват за изсветляване на бизнеса, по-ефективен и надежден контрол, за да се създадат нормални условия за работа.

“Отпадъците, които пристигат в България в трите най-рискови категории  –пластмаса и каучук, RDF модифицирани горива и смесени отпадъци, ще подлежат на пълна проверка пред митническите власти”, каза Илияна Павлова в ефира на TV+.

“Когато изгарянето е в посока получаване на нов продукт, в това няма нищо лошо. Но когато отпадъците не са годни за такова изгаряне, т.е. нямат достатъчно качество от една страна, а от друго инсталациите, в които това се случва не отговарят на изискванията, тогава проблемът за страната е голям” , каза още Павлова.

От БСК напомнят, че в много бизнеси се преработват отпадъци, за да тече техният производствен процес – стъкларска индустрия, хартиена, металургична и др.