17.06.2020

УС прие нови членове на БСК, изслуша доклад за действията на Камарата в условията на COVID-19 и утвърди годишните финансови отчети на БСК и дъщерните й дружества за 2019 г.

На проведено днес заседание на Управителния съвет на БСК беше представен Доклад за действията на оперативното ръководство и екипа на Камарата в условията на COVID-19. В доклада е отбелязано, че още на 27 февруари 2020 г. (две седмици преди обявяването на извънредното положение) БСК излезе с препоръки към икономическите оператори за превенция в случай на кризисно събитие, свързано с коронавирус COVID-19. Отчетът показва, че в периода от 13 март до 8 юни 2020 г.:

 • Са изготвени общо 42 становища, като по-голямата част от документите се отнасят до мерките в подкрепа на икономическите оператори, засегнати от извънредното положение.
 • Представители на БСК участваха в общо пет онлайн заседания на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), проведени на 27 март, 28 март, 13 април, 21 май и 10 юни, по време на които основната дискутирана тема бяха мерките за компенсиране на икономическите оператори, пострадали от въвеждането на извънредно положение, вкл. т.нар. мярка 60/40.
 • Проведени са серия от срещи с отговорни представители на българското Правителство и на Народното събрание, на които са отстоявани интересите на различни икономически сектори и на бизнеса, като цяло, за преодоляване на последиците от коронавируса.
 • През целия период след 13 март 2020 г. екипът на БСК беше на постоянно разположение на членовете на Камарата, като съдействаше с правни, финансови и др. консултации и информация.
 • Издадени са 30 сертификата за форсмажор и са направени над 100 консултации за неотложните действия по незабавно уведомяване на насрещната по договорите страна за наличие на обстоятелства на непреодолима сила.
 • Консултирани са над 100 фирми, а на 50 от тях са подготвени документи за кандидатстване по антикризисните мерки за подкрепа на микро-, малките и средни предприятия чрез ОПИК.
 • Произведени са и пет анализа, единият от които е за мястото на България в световния износ през 2019 г., а другите четири са по проект, финансиран от ОПРЧР и насочен към генерационните проблеми на работното място (т.нар. сребърна икономика).
 • В подкрепа на българските предприятия БСК разработи и стартирана на 18 март т.г. (само пет дни след въвеждането на извънредното положение!) „Електронна борса за взаимопомощ“, където фирмите имат възможност да регистрират обяви за търсене или предлагане на продукти, услуги или възможност за ангажиране на служители, които в периода на извънредното положение не могат да бъдат натоварени и са поставени под риск от загуба на работно място.
 • Още в първите дни на извънредното положение БСК стартира на своя сайт специална рубрика „Отговорен бизнес по време на криза“ за представяне на добрите практики за устойчиво развитие на бизнеса по време на криза и излезе с отворено писмо относно оповестяване имената на дарителите – компании и физически лица в електронните медии.
 • Пет регионални стопански камари – в Шумен, Добрич, Варна, Кърджали и Русе, осъществиха собствени кампании за набиране на финансови средства, за ограничаване на разпространението на коронавируса на територията на съответните общини. В рамките на тези кампании бяха набрани почти половин милион лева, с които бяха закупени санитарно-хигиенни средства (маски, шлемове, гащеризони, очила, ръкавици, дезинфектанти и др.) за местните здравни заведения, районните управления на МВР и др. административни структури, работещи на т.нар. първа линия.
 • БСК беше първата организация, която създаде на сайта си специална рубрика, посветена на COVID-19, където потребителите имат възможността да получат търсената от тях информация във връзка с извънредните мерки, вкл. връзки към интерактивни карти, справки, формуляри, заповеди на МЗ, проекти на нормативни документи, информация за финансови и др. подкрепящи мерки, становища на БСК и браншови организации по темата COVID-19, актуална статистика, препоръки към работодателите, дарителски сметки, горещи телефони и др.
 • В хода на епидемията бяха проведени две онлайн анкетни проучвания, стартирали на 13 март и на 31 март, като целта им бе да установят какво е отражението на COVID-19 върху бизнеса и каква е готовността на фирмите да се възползват от т.нар. „мярка 60/40“. В първата анкета се включиха 806 предприятия, а във втората – 759.
 • За разглеждания период пуликациите за БСК в медиите са общо 1502, което за 89 календарни дни прави среднодневно по 17 публикации.

На днешното си заседание УС прие за пълноправни членове на БСК две професионално-съсловни организации и осем търговски дружества, както следва:

 1. „МОБАКС“ ООД, с предмет на дейност внос и търговия на едро и дребно с мобилни аксесоари за смартфони и таблети. От 2012 г. „МОБАКС“ ООД е директен вносител и търговец на едро и дребно на аксесоари за телефони и таблети. Компанията има два бранда: MOBAX (за b2b бизнес с други търговци) и FONAX (за продажби към крайни клиенти). В портфолиото на компанията е включена и изработката със специализиран индустриален принтер на калъфи за телефони с име/снимка/лого/дизайн на клиента. „МОБАКС“ управлява склад за продажби на едро и 7 магазина на дребно и два уебсайта. Пет от магазините на дружеството са спрели работа по време на извънредното положение, тъй като са се намират в търговски центрове – тип мол. Компанията работи по социални проекти – рециклирането на "мъртвата" стока, т.е. не изхвърля аксесоарите за остарели модели телефони; подпомага масовия спорт и активен начин на живот чрез спонсорство на отбори и турнири по джудо и аматьорски футбол.
 2. АСОЦИАЦИЯ НА МЕДИЦИНСКИТЕ КОЗМЕТИЦИ (АМК). Асоциацията е създадена през 2017 г. и днес в нея членуват 4 юридически и 41 физически лица, занимаващи се с предоставяне на професионални козметични и естетични услуги. Като неправителствена съсловна организация, Асоциацията има за цел да се грижи за развитието и популяризацията на медицинската козметика и образоване и информиране на потребителите за значението на правилната грижа за кожата, тялото и здравето като най-добрата профилактика и превенция на нежелани естетични и здравословни дефекти и заболявания. Основни приоритети на АМК са: внедряване на световни и европейски стандарти на естетичния пазар в България; Създаване на професия „Медицински козметик“; повишаване качеството на предлаганите услуги на козметичния бранш; борба с нелоялната конкуренция на подбиването на цените и със сивата икономика в сферата; създаване на национален стандарт за откриване на козметичен салон или естетичен център и тяхната категоризация; повишаване на стандартите за обучителни центрове; борба с неправомерното предлагане на апаратура и козметични и медицински изделия, които не отговаря на стандартите за качество и безопасност.
 3. „БИСОФТ“ ЕООД, учредена през 2004г. от инженер Димитър Георгиев Андреев, е с предмет на дейност: „Разработка на софтуер, търговия със софтуерни продукти, проектиране на ИТ системи“. С над 15 годишен опит в ИТ сектора, допринася и подпомага за редица технологични решения и иновации, от които всеки ден се ползват редица потребители и управление на процеси. Фирмата използва глобален подход в компютърно и софтуерно развитие на света, като отговаря на многобройни изисквания на клиентите си, осигурявайки оптимални, софтуерни и хардуерни решения за организацията на тяхната дейност, гарантирайки качествени и надеждни приложения, иновации в софтуерни технологии, цялостни бизнес решения, максимална функционалност и сигурност на предлаганите решения и на създаваните системи, и ползване само на надлежно удостоверен експертен труд. Стремежът на дружеството е да поддържа баланс между проектите и ангажиментите си в публична и корпоративна сфера, като поддържа безукорно ниво на професионална специализация, с цел създаване на уникални системи и константната им иновация, съобразно изискванията на корпоративно развитие и изискванията в публична сфера на дейност, на органи и администрации, като се имплементират всички налични достижения, стандарти и директиви.
 4. „ФАРМАЛЕКС БЪЛГАРИЯ“ АД / PharmaLex, с предмет на дейност предоставяне на консултантски и маркетингови услуги, пазарни проучвания, дейности, свързани с анализ и обработка на данни от проучвания на продукти в сектора на здравеопазването и свързаните области. PharmaLex е международна компания – водещ доставчик на специализирани услуги за фармацевтичната, биотехнологичната и медицинската индустрия. Основана през 1994 г., вече има над 1000 служители, с 33 офиса в 21 страни и над 600 доволни клиенти по целия свят.
 5. „УИЗ“ ЕООД / Whiz, с предмет на дейност -разработка на софтуер, уеб и мобилни приложения, сайтове и онлайн магазини; консултиране и други дейности в сферата на информационните технологии. Компанията е създадена през 2007 година и е специализирана в изработката на уеб сайтовеизработката на онлайн магазини, създаването на мобилни приложения и разработката на поръчков уеб софтуер. „Уиз“ реализира уникални решения за дигиталните дейности на бизнеса, опирайки се на индивидуално консултиране за създаване на уеб проект и персонална дигитална стратегия. Компанията допринася за дългосрочния успех и растеж на множество компании, включително пазарни лидери в сферата на търговията, финансите, медиите и комуникациите от България, САЩ, Великобритания и Германия. Сред постиженията на компанията са разработването на новия дизайн на системата Моята Fibank, на мобилните приложения на Sinopik, Gong.bgVesti.bg, Edna.bg; Dariknews.bg; на онлайн магазините на Samsonite Bulgaria, Mr.Bricolage, „Зора“, Piquadro, ATG и др.
 6. „ИНТЕР БИЗНЕС 91“ ЕООД е на българския медицински пазар от 1992 г., с основен предмет на дейност доставка и търговия с медицинска апаратура и резервни части, диагностични тестове и реактиви, медицински изделия и консумативи. Дружеството е представител на чуждестранни компании – лидери в областта на микробиологията, клиничната лаборатория, имунохистохимията, електромедицината, рентгенологията и друго оборудване за болници и частни медицински центрове. Предлаганите от „ИНТЕР БИЗНЕС 91“ продукти гарантират прецизна диагностика и притежават необходимите сертификати за качество. Компанията е основен доставчик на реактиви и консумативи за лаборатории и изпълнява договори със здравни заведения от категория "национални". Съгласно изискванията на ЗЛАХМ, разполага със склад, в който поддържа наличности от предлаганите продукти – реактиви, резервни части и консумативи. Търговската дейност на „ИНТЕР БИЗНЕС 91“ се осъществява на територията на цялата страна от висококвалифицирани специалисти, преминали курсове на обучение в съответните центрове на компаниите – производители.
 7. „ИТАЛ ТЕКС“ ЕООД, с предмет на дейност производство и търговия на едро и дребно на артикули за облекло от всякакъв вид и естество, както и на всякакви изделия на леката промишленост. Дружеството е създадено през 1992 г.
 8. „ЛЕСАФР БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, с предмет на дейност внос, износ, производство, дистрибуция и търговия с изделия на хранително-вкусовата промишленост, включително мая и подобрители за хлебопроизводство и алкохол. Lesaffre е създадена през 1853 г. Днес компанията работи на 5 континента, в 50 държави, с 63 фабрики и 10 изследователски центъра. Оборотът на групата за 2019 г. е над 2 милиарда евро. В нея работят над 10 000 служители и над 550 експерти по изследване и развитие. 1/3 от хляба по света се прави с продукти на Lesaffre, а всеки ден 1 милиард души консумират храна, приготвена с продукти на Lesaffre. Българският филиал на Lesaffre - „Лесафр България“ съществува от края на 1998 г. и се занимава с вноса и дистрибуцията, маркетирането и налагането на корпоративния имидж. Освен към професионалистите, продуктите на „Лесафр“ са насочени и към крайните потребители. Всеки, който приготвя сам вкъщи хляб, познава марките мая за хляб – „Виво“, „Юва“, „Саф-инстант“, които са гаранция за вкусни и чудесни печива. С „Лесафр България“ работят почти всички хлебозаводи в страната, както и всички големи и средни вериги за търговия на дребно. Промишлени клиенти на компанията са „Добруджански хляб“ АД, „Елиаз“ АД, „Унипек“ ООД и др. Клиенти на дребно са: „Кауфланд“, ТВ „Фантастико“, „Билла“, „Метро кеш едн кери“, ЦБА и почти всички магазини в цялата страна.
 9. Професионална асоциация по роботика и автоматизация (ПАРА / PARA) представя българските успехи в сферата на роботиката и автоматизацията пред света. В сдружението членуват 16 юридически лица - български технологични фирми, клубове по роботика, научни организации, висши училища, академии, стартъп акселератори, технологични паркове, неправителствени организации и институции с дейност или интереси в сферата на роботиката и автоматизацията. Чрез своите дейности ПАРА информира членовете си за водещите иновации в света на роботиката и автоматизацията, възможностите за технологичен трансфер, партнъорства в страната и чужбина и други сфери на интерес. Асоциацията представя добри практики, модели, иновации и стратегии, приложени от водещи компании, научни институции и правителства в чужбина; подпомага членовете си при контактите им с потенциални партньори за технологичен трансфер, доставчици и клиенти в Европа, Америка и Азия. ПАРА издава ежеседмичен бюлетин за водещите иновации в сферата на роботиката и автоматизацията, както и ежегоден доклад за успехите на България в сферата на роботиката и автоматизацията. Експертният съвет на Асоциацията изготвя технологични анализи.
 10. АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „МУРГОВА И ПАРТНЬОРИ“ - водеща адвокатска кантора в България, притежаваща богат опит в консултирането на международни и местни клиенти в сферата на корпоративното и дружественото право, сливания и придобивания, трудовото право, обществените поръчки, здравеопазване, недвижими имоти, процесуалното представителство в съдебни производства и др. Дружеството е консултирало сливания и придобивания и големи структурни проекти в различни сфери като здравеопазване, автомобилостроене, информационни технологии, логистика и производство. В последните години, следвайки новите тенденции в бизнеса и европейската нормативна уредба, кантората развива специализиран отдел, който предоставя консултации по защита на личните данни, търговската тайна и мерките срещу изпирането на пари. Дружеството е носител на наградата „Кантора на годината за 2019“ на годишните Национални награди за правосъдие, а управляващият съдружник адв. Петя Мургова тази година получи признанието като водещ специалист за България в сферата Здравеопазване и фармация.

Управителният съвет прие годишните финансови отчети за 2019 г. на БСК и дъщерните й дружества – БИК „Капиталов пазар“ ЕООД, „БСК-Имоти“ ЕООД и ИК „Божидар Данев“ ЕООД.

Съгласно утвърдения днес план за работа на УС през второто полугодие на настоящата година, до края на 2020 г. ще се проведат още три редовни заседания на Съвета – на 30 септември, 4 ноември и 16 декември.

Днешното заседание започна с минута мълчание в памет на акад. Стефан Воденичаров, дългогодишен член на УС на БСК.

 

Дата: 17.06.2020

Източник: БСК

Прочетено: 2957