02.06.2011

От началото на годината досега в Центъра за професионално обучение на Българската стопанска камара (ЦПО при БСК) се обучават 423 работещи и безработни българи в градовете Видин, София, Златица, Пирдоп, Копривщица, Угърчин, Луковит, Гурково и Троян.

За сравнение, през същия период на миналата 2010 г. през ЦПО при БСК са преминали около 200 курсисти. Нарастването на интереса към курсовете за професионално обучение е показателно за настъпващите промени в нагласите за ползите от инвестиции в компетенциите на работната сила.

Статистиката на ЦПО при БСК потвърждава и данните, получени по време на традиционното годишно изследване на БСК сред бизнеса, проведено в края на миналата година. Припомняме, че тогава почти 60 процента от анкетираните декларираха намерения да инвестират в обучение на своите служители с цел повишаване на професионалните им компетенции и квалификация, а оттам - ефективността и качеството на работата им. В условия на икономическа криза и влошена пазарна конюнктура българският бизнес все по-често обръща внимание на човешкия ресурс, като ключов фактор за конкурентоспособност.

97 от курсистите през първото полугодие на тази година са преминали обучение по чужд език, а 296 души са включени в професионално обучение по икономика и мениджмънт, оперативно счетоводство, екология и опазване на околната среда, озеленяване и цветарство, сухо строителство, компютърна грамотност. 30 души се обучават в Сиско академията при БСК, където усвояват умения за изграждане и поддържане на компютърни мрежи.

Още 510 души се обучават в този период по програмата "Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място", финансирана от Фонд „Условия на труд" към МТСП. Обученията се провеждат в градовете София, Варна, Бургас, Плевен, Шумен, Враца, Долна баня, Велико Търново, Ловеч, Троян, Пловдив.

Част от обученията в ЦПО при БСК през настоящата година се финансират по мерките на Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси" (ОП РЧР), а други са по заявка на работодатели или по индивидуални заявки на обучаеми.

Важна част от ангажиментите на ЦПО при БСК през настоящата година са и обученията, предвидени в рамките на проекта на БСК по ОП РЧР за изграждане на национална информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони.

ЦПО при БСК провежда обучения по 35 професии в над 60 специалности. Освен националният лиценз от НАПОО, центърът притежава и сертификат за качество по системата ISO 9001:2008.

Успешно завършилите обучението курсисти получават национално признати удостоверения за професионално обучение или свидетелства за квалификационна степен по съответната професия, а курсистите в Сиско академията получават сертификати, валидни в цял свят. Освен това, ЦПО при БСК е оторизиран изпитен център ЕBC*L (European Business Competence* Licence) - сертифицираща програма за бизнес компетенции.

Дата: 02.06.2011

Източник: БСК

Прочетено: 4560