10.10.2011

Проблемът не е в достигането на 36 на сто висшисти у нас, а в компетенциите им. С тези думи Божидар Данев - изпълнителен председател на Българската стопанска камара, откри четиридневния работен форум за прилагането на моделите за оценка на компетенциите на служителите в икономиката.

Форумът се провежда от 10 до 14 октомври 2011 г. и в него, освен български специалисти и експерти по човешки ресурси, участват и двама чуждестранни експерти. Кейт Тетли (Великобритания) и г-н Говърт Клаус (Холандия) ще споделят опит по прилагането на модели за оценка на компетенциите на работната сила, както и подходите за развитие на сътрудничеството между бизнеса и образователната система. Двамата експерти са в България по покана на Българската стопанска камара, в рамките на осъществявания от камарата 4-годишен проект, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси".

В приветствените си думи Божидар Данев допълни, че е актуален въпросът и за компетенциите на преподавателите, които подготвят висшистите у нас. Той подчерта, че страната ни е със скромна икономика и в последните 20 години се наблюдават сериозни деформации в образователната структура на населението. Тревожна е и тенденцията за увеличаващия се брой на отпадащите от училище деца, коментира Божидар Данев. Той допълни, че в същото време българската икономика се задъхва от липсата на квалифицирана работна ръка. „Надявам се, че с разработването на Информационната система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони ще помогнем за достигането на общоевропейските цели", коментира Божидар Данев. Той подчерта, че за разлика от европейския проект ESCO, у нас ние залагаме на откриването, класифицирането и определянето на ключовите длъжности в отделните браншове. „Това е стратегически подход, защото той се фокусира върху развитието на специалистите от определените браншове, които развиват себе си и останалите работници, и допринасят в най-голяма степен за икономическите резултати на предприятията", коментира Данев.

В рамките на четиридневния форум е предвидена и среща с медиите. Тя ще се проведе на 12 октомври, сряда, от 10.00 до 12.30 ч.

В нея ще участват представители на държавните институции, ангажирани с проблемите на квалификацията и заетостта, както и представители на обучаващи организации. Пред медиите г-жа Кейт Тетли и г-н Говърт Клаус ще представят опита на своите страни по отношение финансирането на развитието на умения (вкл. квалификация и чиракуване); поделянето на отговорностите между правителството, работодателите и заетите за подобряване нивото на умения на работната сила; ролята на експертните центрове за създаване на по-ефективна връзка между бизнеса и системата на образование; прилагането на Европейския паспорт на уменията „Европас" и др.

Участниците в кръглата маса, на която са поканени и медиите, ще дискутират:

  • Как да се подобри комуникацията между бизнеса и образователната система?
  • Как да се идентифицират и предвидят нуждите на бизнеса от конкретни специалности и професии?
  • Какво е въздействието на учебните програми върху тези бизнес потребности?
  • Как „Европас" може да подобри мобилността в ЕС?
  • Какви са начините на финансиране на стажантските програми и чиракуването?

 

Дата: 10.10.2011

Източник: БСК

Прочетено: 4099