27.10.2011

Проектът на БСК за разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони беше представен от Георги Славов, ИТ директор в БСК, пред участниците във форум „Системи за управление на бизнеса". Г-н Славов запозна участниците във форума с целите и постигнатите до момента резултати по проекта. Той обърна внимание върху ползите за бизнеса от информационната система за оценка на компетенциите на работната сила, като подчерта, че чрез нея ръководителите на фирми ще получат възможност по-ефективно да управляват човешките си ресурси. Според Георги Славов, пълноценното усвояване на средства от европейските фондове е ценна възможност за бизнеса (особено малките и средни предприятия) да подобри мениджърските и производствените процеси във фирмите, което ще доведе до намаляване на разходите и повишаване на конкурентоспособността.

Форумът „Системи за управление на бизнеса" се проведе днес, 27 октомври 2011 г., в столичния хотел Шератон и премина под патронажа на министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков. Организатори са, в партньорство с Българската стопанска камара и Българската търговско-промишлена палата.

В събитието се включиха представители на ИТ компании, фирми от леката и тежката промишленост, транспорта, логистиката и спедицията. Пред участниците във форума бяха представени резултатите от първото по рода си представително проучване за нивото на внедряване, използване и надграждане на ИТ-решения сред малките и средните предприятия в България. Проучването е извършено от Алфа Рисърч, с подкрепата на KPMG-България.

Дискусиите бяха разпределени в три паралелни дискусионни панела, ориентирани съответно към леката промишленост, тежката промищленост и транспорта, спедицията и логистиката. Пред участниците бяха представени ИТ-решения, ориентирани към разгръщане, надграждане и оптимизиране на процесите във фирмите, свиване на разходите и подобряване на отчетността.

Специален акцент по време на конференцията бе поставен върху възможностите за финансиране чрез европейските програми на внедрявания и технически иновации. Дискусиите по тази тема се състояха в присъствието и с участието на министъра по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев, който представи перспективите за финансиране на Ит-иновациите с грантови средства.

Сред водещите дискусионни теми бяха и регулациите в сферата на системите за управление на бизнеса.

 

Дата: 27.10.2011

Източник: БСК

Прочетено: 3148