Българска стопанска камара е водещ партньор на проект по Програма „Еразъм +“, чиято цел е създаване на европейска квалификационна и компетентността рамка за професия Scale Up мениджър. Европейската Комисия и нейната инициатива „Start-up and Scale-up Initiative“ все повече фокусират усилията си върху дейности, свързани с подпомагане на многобройните новаторски предприемачи в Европа и увеличаване на възможностите им да се превърнат във водещи компании.

Какво е “scale up company”?

Това са развиващи се високотехнологични фирми с опит, вече утвърдени и растящи позиции на местния пазар, стратегия за интернационализация и готовност за излизане на чужди пазари.

Проектът Steps2Scale ще създаде среда, която насърчава конкурентоспособността, бизнес мисленето, иновациите и творчеството. Професионалната квалификацията Scale Up Manager е професията на едно по-конкурентно и бързо развиващо се бъдеще на ЕС. За ЕС „scale-up компаниите са бъдещите корпорации“.

Общ бюджет: 260 000 € 

Период на изпълнение: 01.09. 2017 – 31.08. 2019

Цели на проекта:

 • Създаване на система за предприемаческо образование и обучение за подпомагане на ускорения растеж на бизнеса
 • Подпомагане на предприемачите в ключови фази от жизнения цикъл на бизнеса
 • Подпомагане на предприемаческата културата в Европа и подхранване на новото поколение предприемачи

Дейности по проекта:

 • Създаване на хармонизирана квалификационна и компетентността рамка за професия Scale up мениджър;
 • Създаване на професионален профил за scale-up мениджъри. Около 50 предприемачи от целевата група ще бъдат обучени и тествани по обучителната методика.
 • Създаване на хармонизирана методика за обучение и учене; 
 • Създаване на мрежа от Scale Up ментори и специалисти.

Целеви групи:

 • Startups, scale-ups and spin-offs компании с най-малко 3 години опит, вече утвърдени позиции на местни пазар;
 • МСП с иновативен продукт, който е вече наложен на местния пазар и има потенциал за износ;
 • МСП със стратегия за интернационализация и потенциал за излизане на чужди пазари;
 • Центрове за професионално обучение, ментори, наставници и експерти в областта.

Около 50 предприемачи от целевата група ще бъдат обучени и тествани по обучителната методика.

Партньори:

Прочетено:3324