БСК подкрепи проект „Кръгова икономика за устойчиво бъдеще – гражданското общество в България за Европейския зелен пакт“ (LIFE CE STARSEED) на Клуб Икономика 2000, със срок на изпълнение юни 2023 г.

Основните цели на проекта са:

 • да подпомогне подготовката на бизнеса и други заинтересовани страни за трансформацията към кръговата икономика, с акцент върху възможностите и последствията за бизнеса от законодателния пакет на европейско ниво „Готови за цел 55“;
 • да катализира промяна в поведението и прилагане на устойчиви модели за кръгова икономика.

Основни дейности:

1. провеждане на специализираните обучения – организиране на три модулни семинара:

 • Модул 1: „Кръгова икономика“, като акцент и специално внимание ще бъде отделено на законодателния пакет на европейско ниво „Подготвени за цел 55“, изискванията, който след приемането му ще окажат огромно въздействие върху посоката на бизнес развитието; най-добрите практики в различни бизнес сфери и поведенчески модели във връзка с кръговата икономика на ниво ЕС (вж. по-долу графика на семинарите от първи модул)
 • Модул 2: „Кръгова икономика - надграждане“; възможности за привличане на средства за реализиране на бизнес проекти;
 • Модул 3: „Мобилизирането на национални и европейски фондове за кръгова икономика“ по национални и европейски финансиращи програми и финансови инструменти.

2. Разработване на интерактивна уеб платформа, която ще свързва потребители и бизнеси предоставящи/търсещи стоки и услуги, свързани с кръговата икономика,

3. създаване на инициатива „Star Alliance за кръгова икономика“, състояща се от фирми, различни бизнес асоциации, образователни институции и общини, които желаят доброволно да прилагат принципите на кръговата икономика и да обменят добри практики, информация и идеи.

4. организиране на срещи и консултиране с партньорите на различни национални стратегически и нормативни документи в областта на кръговата икономика, вкл. подготовка на становища до съответните институции, сред които и проекта на Стратегията за преход на Р България към кръгова икономика 2021-2027 год.

5. Провеждан на конкурс с награди за ученици в горните класове, студенти и докторанти по темата на проекта.

__________

График за провеждане на първия модул от семинарите:

 • 12 април – Стара Загора, х-л „Верея“
 • 14 април – Бургас, х-л „Аква“
 • 19 април – Варна
 • 10 май – В. Търново
 • 12 май – Русе
 • 17 май – Пловдив
 • 19 май – Смолян
 • 31 май - София
Илияна Павлова
1527 София, ул. Чаталджа 76
+3592 932 09 21
Прочетено:2551