Оферти от EEN

Предложения за бизнес коопериране

Предложения за технологичен трансфер

Търсене на партньори за проекти

Обяви за проектни предложения

Други предложения за сътрудничество

 

 • Център "Външноикономическо сътрудничество":

  • Адрес: София 1000, ул. Алабин 16-20
  • Тел.: 02  932 09 54, 02 932 09 34
  • Факс: 02 987 26 04
  • e-mail: ierc@bia-bg.com
  • web: www.ierc.bia-bg.com

  Лице за контакт:

  Веселин Илиев - главен директор
   
Прочетено: 3084