Финансови консултации за МСП

Центърът за финансови консултации предоставя следните услуги на малките и средни предприятия:

  • Обща информация за източници на финансиране – грантове, дългово и дялово;
  • Информация относно възможностите за публично финансиране;
  • Разпространяване на информация чрез специализирани събития, тренинги;
  • Индивидуални консултации – първичен анализ на финансовите нужди, намиране на решение, консултация за изработване на бизнес план, насочване към подходящи финансови институции;
  • Обучения за повишаване готовността за инвестиции на МСП;
  • Подготовка за среща с инвеститори
  • Срещи с инвеститори. 

Прочетено: 761