Центърът за финансови консултации предоставя следните услуги на малките и средни предприятия:

 1. Обучения за повишаване готовността за инвестиции на МСП;
 2. Разпространяване на информация чрез специализирани събития, тренинги относно:
  • източници на финансиране – грантове, дългово и дялово;
  • възможностите за публично финансиране;
 3. Консултации при търсене на решения, подходящи за съответната компания и препоръки относно:
  • Привличане на инвеститор;
  • Подходящи грантове на европейски фондове или други европейски програми, съобразени с нуждите на фирмата;
  • Увеличаване на паричния оборот и ефективността на фирмата чрез финансови инструменти, повишаване на квалификацията на служителите и подобряване на събираемостта на вземанията.
 4. Индивидуални консултации – първичен анализ на финансовите нужди, намиране на решение, консултация за изработване на бизнес план, насочване към подходящи финансови институции;
 5. Изготвяне на анализ на текущото състояние и наличния капацитет на фирмата, финансов капацитет, оценка на човешкия капитал – квалификация на служителите, анализ на инфраструктурата, идентифициране на нужди и потребности съвместно с предприемачите.
 6. Подготовка за среща с инвеститори;
 7. Срещи с инвеститори. 
 8. Изготвяне на бизнес планове.

Прочетено: 2695