Неделчо Тотев
Председател на УС

Новини

Указания на НЗОК към Националния рамков договор за 2017 г.

Указания на НЗОК към Националния рамков договор за 2017 г.

+

"Индустрия за здравословен начин на живот – тенденции и перспективи в България" бе тема на дискусия, проведена в БСК

+