На 18 март 2016 г. в гр. София, в конферентната зала на Българската стопанска камара, ул. Алабин № 16-20, от 13:30 до 17:00 ч., Българо-китайската търговско-промишлена палата (БКТПП) в партньорство с Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) и Българска стопанска камара, организират специализирано обучение на тема: „Как да правим успешен бизнес с Китай? Практически съвети и възможности за ефективно сътрудничество“.

Други партньори на БКТПП при организирането на обученията са Българо-китайската асоциация за бизнес развитие (БКАБР), Българска инвестиционно-строителна асоциация (БИСА) и Българска национална асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика (БНАЕМПК).

Участието в обученията е безплатно!

Целта на обучението е запознаване на Българския бизнес със специфичните особености на китайския пазар, възможностите за установяване на ефективни форми на сътрудничество между китайски и български фирми, сертифициране и регистриране на търговски марки в Китай, навлизане и позициониране на китайския пазар, практически съвети и добри практики, привличане на китайски инвеститори и др.

Обучението ще се проведе в два модула: модул 1 - привличане на инвеститори от Китай и потенциални форми на сътрудничество с китайски компании в България и модул 2 – практически стъпки за интернационализация, сертифициране, регистриране на търговски марки, позициониране на китайския пазар.

Лекторите в обученията ще са експерти с опит в правенето на бизнес с китайски партньори и навлизане и утвърждаване на китайския пазар.

При желаете да вземете участие, моля, попълнете регистрационната форма и я изпратете на имейл: office@bccci.net и/или i.iliev@bccci.net 

 

Допълнителна информация може да получите от г-н Иво Илиев, БКТПП, тел.: и имейл: i.iliev@bccci.net  или от лицето за контакт от БСК.

Приложение: Регистрационна форма и програма

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Как се прави бизнес с Китай? Практически съвети и възможности за ефективно сътрудничество.