На 19 март 209 г., от 12.00 часа, в Пресклуба на БТА, ще се проведе

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ:

Представяне на проект „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в областта на енергийната ефективност“, изпълняван от сдружение „Българска стопанска камара – съюз на Българския бизнес“ в партньорство с Агенцията за устойчиво енергийно развитие и Софийска енергийна агенция "СОФЕНА" по Оперативна програма „Добро управление“. 

Участници: 

  • Камен Колев, зам.-председател на БСК
  • Ивайло Алексиев, изп. директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие
  • Здравко Георгиев - Софийска енергийна агенция "СОФЕНА"

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Представяне на проект по ОП