03.04.2012

Единна система за състоянието на качеството на работната сила, както и система за планиране на държавния прием в държавните университети предложи заместник-председателят на Българската стопанска камара Камен Колев по време на седмото заседание на Съвета за обществени консултации към Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове при Народното събрание. Камен Колев председателства срещата, която беше посветена на младежката перспектива за растеж на българския бизнес в Европа.

Заместник-председателят на БСК предложи още да се работи за създаването на възможност да се опрощава изцяло кредитът за образование, финансиран от държавата, при условие, че студентите са изрядни платци на осигуровки след започването на работа у нас. Повод за предложенията е тревожната статистика, която представи Камен Колев. Според нея, 700 000 хора в работоспособна възраст са напуснали България, 75% от тях имат висше образование. 50 000 български деца и млади хора учат в чужбина, а вероятността да се върнат у нас е малка, коментира Колев.

Той допълни, че по отношение на развитието на компетенциите и знанията в икономиката ни България е на едно от последните места в ЕС-27. Иновациите в българските предприятия са малко, а в същото време изоставаме и по много показатели, свързани с развитието на знанията и уменията на работната сила. Статистиката показва, че само 1% са инвестициите в образованието на работниците в българските предприятия. Средният показател за ЕС-27 е 15 на сто, посочи Колев. В България 53 процента от населението ползва компютър за всекидневната си работа, гражданите в ЕС са почти 80%, допълни Камен Колев.

Според него, проблем е, че предприятията у нас нямат система за определяне на дефицитите в познанията на своите служители. Българската стопанска камара е предприела действия по създаването на единна информационна система за оценка на компетенциите, която ще позволи на предприемачите в повече от 20 сектора на икономиката да определят сами кои са ключовите длъжности, които ще развиват секторите, както и кои са компетенциите, знанията и уменията, необходими за заемането на тези длъжности. Системата ще е уникална за страната, защото за първи път за качеството на работната сила, както и за компетенциите се обединяват конкуренти на ниво бранш. Създаването на компетентностните модели в браншовете ще помогне на бизнеса да зададе параметрите, по които препоръчително университетите да създават кадри, необходими на икономиката, коментира още Камен Колев.

Проектът на БСК „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони”, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси”, ще помогне за решаването и на кризата с трансфера на кадри в самите браншове, като в дългосрочен план ще намали разходите за квалификация, както и ще подобри мобилността в самите сектори. Системата ще дава възможност на служители и заети да правят самооценка на своите компетенции, за да откриват дефицитите си и да развиват знанията и уменията си.

В заседанието на Съвета участваха още министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев, заместник-министърът на образованието, младежта и науката Петя Евтимова, посланикът на Кралство Дания у нас Н.Пр. Коре Янсон, представители на гражданския сектор и членове на студентските съвети.

В приветствието си към участниците Н. Пр. Янсон подчерта, че изоставането в реализацията на младите хора е световен проблем. Само в Европа повече от 25 милиона млади хора са без работа. В Испания половината от младежите не са започвали никога работа, а в Япония две поколения младежи нямат достъп до пазара на труда. Необходими са спешни мерки за възстановяването на икономическия растеж на Европа с ясната мисъл за реализацията на младите хора на трудовия пазар, коментира още посланикът.
 

Дата: 03.04.2012

Източник: БСК

Прочетено: 4145