Дата: 14.08.2015

Източник: БСК/BIA

Прочетено: 2319

Стартира набирането на бизнес планове за участие в конкурса "Най-добър стартиращ млад предприемач за 2015 г.", в рамките на изпълнението на проект “TRIGGER”. В надпреварата между българските и гръцките млади предприемачи, която се провежда за първи път и във връзка с 35-годишния юбилей на Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес, право да се включат имат всички български и гръцки граждани с постоянна адресна регистрация на територията на областите Смолян, Кърджали, Хасково и Благоевград в България и от областите Солун, Серес, Драма, Ксанти, Кавала, Родопи и Еврос в Гърция, които са на възраст от 18 до 35 навършени години към датата на подаване на документите.

 Обемът на работите, които кандидатите трябва да разработят, не бива да надхвърля 35 страници, като е необходимо идеите да бъдат реалистични и осъществими на практика. Към бизнес плановете трябва да бъдат приложени професионални автобиографии и необходимата информация за участие.

 Жури в 5-членен състав, с участие на български и гръцки експерти, представители на  висши училища, бизнес организации,  банки и медии ще оценява работите на участниците в два етапа – до 10 септември и до 24 септември 2015 година. След това ще бъдат определени  трите български и трите гръцки предприемачи с най-добрите бизнес планове, които ще получат специалните дипломи на организаторите за класиране на първо, второ и трето място.

Победителите в надпреварата ще получат и фанансови стимули за участието и класирането си в Конкурса.

Документи за участие в конкурса ще могат да се подават всеки работен ден от 09:30 до 17:00 часа в деловодствата на регионалните офиси на Българска стопанска камара по Проект TRIGGER в град Смолян и град Кърджали или по пощата на адреси, както следва:

1. гр.Кърджали, ул. Г.С.Раковски № 4, етаж: 3, лице за контакт – Альоша Синабов.

2. 4700 Смолян,  бул. България 3 (хотел Смолян), лице за контакт – Иво Царев.

Документите следва да се предават в непрозрачни запечатани пликове с надпис : Конкурс за "Най-добър стартиращ млад предприемач за 2015 г.“, организиран по проект "Траснационална инициатива за подпомагане на завършилите висше образование и предприемачество“.

Краен срок за подаване на документите за участие - 17:00 часа на 10.09.2015 год.  Ще важи датата на пощенското клеймо.

Подробности за изискванията към кандидатите и сроковете вижте в прикачения файл.