07.08.2018

Разделното събиране на отпадъци не означава създаване на организации по оползотворяване и разширена отговорност на производителите.

На 7 август 2018 г., в заседателната зала на Българска стопанска камара се проведе работна среща с представители на Асоциацията на преработвателите и търговците на дрехи втора употреба. От страна на БСК в срещата участваха изпълнителният председател Радосвет Радев, Камен Колев – зам.-председател, Илиана Павлова - директор на Център „Чиста индустрия” при БСК и Мирослав Тончев - главен директор "Регионални организации".

Срещата е във връзка с предложените изменения в Закона за управление на отпадъците. Промените се отнасят до регистрация на пускащите на пазара текстилни изделия и определяне на банкова гаранция от 500 хил. лв. за организации за оползотворяване на отпадъци от текстил. Наред с тези промени е предвидено и въвеждане на продуктова такса върху текстила.

Въвеждането на продуктова такса върху текстилните изделия ще доведе до значително повишаване на цените и особено тези на дрехите втора употреба. Ще се увеличи и администрирането на процесите в сектора, влошаване на икономическото състояние, както и преминаването на фирмите в сенчестия бизнес.

Към момента единственото европейско изискване, което следва да бъде изпълнено, е въвеждане на разделно събиране на отпадъци от текстил от домакинствата към 1 януари 2025 г. Разделното събиране в никакъв случай не означава създаване на организации по оползотворяване и разширена отговорност на производителите, каквито промени се предвиждат.

Функциониране на системите за разделно събиране показа освен положителни страни, така и ред значителни недостатъци, които не са преодолени и до настоящия момент – вкл., начините на определянето на размерите и начин на разходване на т. нар. продуктови такси и алтернативните „лицензионни възнаграждения“. Липсва публичност на информацията за събираните средства от организациите по оползотворяване, начините на определяне на банковите гаранции и начините за изразходване на тези средства. Самият размер на банковата гаранция ограничава съществено достъпа до пазара и това води до монополизация.

За да се създаде пазарно работеща и ефективна система за разделно събиране е необходим сериозен анализ на пазара – предлагане, търсене, образувани отпадъци, технологии за преработка и др., както и задълбочена работа с домакинствата и фирмите, които пускат на пазара текстил, за да се определят параметрите и структурата на системата.

СТАНОВИЩЕ на Асоциация на преработвателите и търговците на дрехи втора употреба относно въвеждането на продуктова такса върху облеклата, предназначени за повторна употреба.

Дата: 07.08.2018

Източник: БСК

Прочетено: 1794