30.05.2019

Към 30 май 2019 г. в инициативата за съдебно оспорване на Наредба Н-18 са се включили финансово 119 фирми и организации, а постъпилите парични средства са в размер на 23 000.00 лв. с ДДС

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Към 30.05.2019 г. фирмите, организациите и физическите лица, които финансово са подкрепили иска, са 119 от общо 506, които са дали първоначална заявка, че ще подкрепят инициативата.

Постъпилите парични средства са в размер на 23 000.00 лв. с ДДС.

Разходите за изготвяне на жалбата пред ВАС и сигнала до ЕК, извършването на правни анализи на българското и европейското законодателство, правна аргументация, такси и възнаграждения за процесуално представителство, екип от юристи и експерти ще възлязат на около 24 500 лева без ДДС. Разходите ще бъдат разпределени между всички организации, сдружения, асоциации и дружества, които подкрепят инициативата. 

В случай че приходите надхвърлят необходимите за настоящия съдебен иск разходи, с остатъчните средства ще сформираме целеви фонд за противодействие на административния произвол, в който ще се събират средства за евентуалното продължаване на настоящото съдебно дело на втора инстанция, както и за бъдещи съдебни процедури срещу нормативни документи и практики, нарушаващи бизнес средата и възпрепятстващи нормалното функциониране на фирмите у нас.  Тези от Вас, които не желаят да участват в сформирането на Фонда, ще имат възможността да получат обратно част от остатъчните средства, ако събраната сумата надвишава 24 500 лева без ДДС.

Напомняме, че желаещите да участват и като страна по съдебния иск следва да попълнят и подпишат пълномощно и да го изпратят като сканирано копие на адрес: n18@bia-bg.com. Не е необходима нотариална заверка! Срок: 23 май 2019 г., 17.00 ч.

Фирмите и организациите, желаещи да участват финансово, могат да го направят, като преведат минимална сума в размер на 180 лв., с ДДС по сметка в лева на Българска стопанска камара, Банка ДСК EАД, BIC: STSABGSF, IBAN: BG61STSA93000021609234, основание за превода: „Оспорване на Наредба Н-18 пред ВАС“). За преведените суми БСК ще издаде фактура. Моля да изпратите данни за издаване на фактура на адрес: n18@bia-bg.com. Срок: 23 май 2019 г., 17.00 ч.

Екипът на БСК ежедневно ще предоставя информация за броя на фирмите и постъпилите финансови средства.

Дата: 30.05.2019

Източник: БСК

Прочетено: 4830