12.02.2020

40% от завършилите висше образование у нас не работят по това, за което са учили, а повече от половината от сънародниците ни са преживели поне една промяна на работното място или на технологиите, с които са работили, показват данни на Българската стопанска камара, представени по време на среща с членовете на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН. В рамките на събитието бяха популяризирани инициативи на Българската стопанска камара, реализирани самостоятелно или в партньорство, които поставят акцент върху повишаването на качеството на заетите и пазара на труда у нас.

Информационната система MyCompetence.bg подпомага българския бизнес в управлението на човешкия капитал чрез безплатни обучителни ресурси, тестове за оценка на компетенциите, както и при създаването на цялостни програми за личностно професионално развитие и програми за управление на човешките ресурси в компаниите. В системата са регистрирани повече от 2,6 млн. посетители, като от тях 55 000 са активни потребители. Ресурсите на платформата се ползват и от 21 университета и 17 000 студенти. 29 000 българи са преминали успешно електронни курсове за обучение и инструменти за оценка на компетенции. Статистиката показва още, че в информационната система са разработени над 1300 компетентностни профили на ключови длъжности, а платформата е подходяща за самооценка на служителите, но и за оценка на представянето на работниците от страна на работодателите. Достъпни за потребителите са повече от 40 инструмента – тестове, адаптирани и валидирани за българския контекст, описани конкретни длъжности с уменията и компетенциите, които трябва да притежават заетите.

На разположение на бизнеса и заетите са и повече от 60 различни електронни обучения, като ресурсите са използвани от повече от 800 предприятия у нас. „В момента БСК работи за разработването на конкретни компетентностни модели за 60 професии у нас, които да са в полза на образователните институции и при професионалното ориентиране“, коментира пред специалистите по корпоративна социална отговорност д-р Томчо Томов, ръководител на Националния център за оценка на компетенциите към БСК. „Ключова задача пред изследователския екип на камарата е да продължи развиването на платформата с прогнозирането на потребностите от нови умения за бизнеса, необходими в социалната сфера, здравеопазването, медиите и новите технологии, като плановете са такива стандарти да се разработят за нови 3000 длъжности у нас“, допълни Томов.

160 000 придобили право на пенсия българи от началото на годината са заявили пред бюрата по труда в страната, че искат да продължат да работят и си търсят работа. Това стана ясно от представянето на втората инициатива на БСК в партньорство с Конфедерацията на независимите синдикати в България, която е насочена към създаването на условия и политики за връщане на пазара на труда на възрастни хора и на такива с хронични заболявания. „Не е вярно, че хората от третата възраст не искат да се развиват и да учат, просто го правят по друг начин и за тях са необходими други методи за подкрепа“, каза Томчо Томов от БСК. Факт е, че на едно работно място вече има по работещи от четири различни поколения с различно отношение към технологиите и работните процеси и това е предизвикателство за работодателите у нас, допълни Томов. Той коментира още, че бизнесът и синдиката ще работят заедно за изследване на съществуващите политики за интегриране на пазара на труда на възрастни хора, както и ще направят предложения за промяна на колективните трудови договори в някои сектори от бизнеса, които да отразяват защитата от дискриминация над такива служители, подобряването на условията на труд за тях, както и възможностите за самоусъвършенстването им. В рамките на инициативата ще бъдат изработени и различни инструменти в полза на работодателите, наели хора от третата възраст, сред които – инструменти за оценка на риска, наръчници за справяне с Бърнаут синдрома при възрастните хора, помагала за работа с пациенти с различни хронични заболявания и др. Във фирмите, включени в проекта, ще бъдат разкрити приемни и ще бъдат създадени работилници за умения за заети от третата възраст, в които служителите да развиват нови знания и компетенции, необходими на компаниите, каза още Томов.

Програмният директор на Националната пациентска организация Александър Миланов представи пред КСО специалистите проектът на организацията и БСК, насочен към интегрирането на пазара на труда на лица с хронични заболявания и увреждания. Партньорската инициатива, финансирана от ОПРЧП, има за цел да подкрепи 200 близки на хора с увреждания, както и 200 близки на лица с ТЕЛК в рамките на тяхната трудова реализация. 10 социални работници във Враца, Пловдив, Хасково, Шумен и Бургас предоставят информация, трудови консултации, обучения и придружаване на пациентите със здравни проблеми в социалната, образователната и здравната система. Специалистите помагат на хората с увреждания с емоционална подкрепа, с помощ при подготовката на автобиография и мотивационно писмо, както и с придружаване по време на интервюта за работа. До момента инициативата е подкрепила 50 клиенти, като 3 от тях са започнали работа. БСК и НПО създадоха и информационна система по проекта, в която има и трудова борса в полза на работещи и хора с увреждания.

Дата: 12.02.2020

Източник: БСК

Прочетено: 3620