Период на изпълнение: 1.10.2019 - 30.09.2021 

Финансираща институция/програма: Erasmus+ KA204 

Общ бюджет: 211.000 € 

Роля на БСК в проекта: Бенефициент 

Партньори по проекта: European Startup Network - Брюксел, Stichting Incubator – Leeuwarden Холандия, DEUSTO университет – Билбао, Клуб по управление на знания, иновации и стратегии – София, Камара Словения 

Географски обхват: Международен Цели: Подготовка на работната сила за предизвикателствата на Индустрия 4.0 

Целеви групи: Индустрия 

Основни резултати: Изготвяне на онлайн сериозна игра за подготовка на различни нива работници, инженери и служители за работа според изискванията на Индустрия 4.0 

Веселин Илиев
София 1000, Алабин 16-20, стая 215
+3592 932 09 54
Прочетено:363