Погълнати от решаването на ежедневни въпроси, от организация на производство и продажби, от работа с персонала, ние все по-рядко успяваме да проследим в дълбочина важните въпроси за развитие на всеки бизнес:

  • Какви са последните тенденции на развитие в страната?
  • Има ли промяна в пазарната ориентация?
  • Кои са най-важните групи потребители?
  • Как се развиват основните производители и търговци?

В отговор на интереса на отделни фирми, браншови организции, наши и чуждестранни анализатори, БИК “Капиталов пазар” ЕООД, като еднолично дружество на БСК, съвместно със СФБ Капиталов пазар АД, предлага услугата изготвяне на стандартизирани анализи за развитие на производството, вноса и износа за основните сектори на българската икономика на тримесечна база.

Анализите се изготвят на български и на английски език.

Анализите се изготвят до 120 дни след приключване на съответния тримесечен период.

Обзорен анализ по заявка за отрасъл, който е извън приложената програма на СФБ Капиталов пазар АД, се изготвя в рамките на 30 работни дни след приемане на заявката. 

I.   ИКОНОМИЧЕСКИ ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД ЕС-28 И ЕВРОЗОНАТА (в обзорния годишен анализ)
II.   ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

2.1.    Брутен вътрешен продукт
2.2.    Производство
2.3.    Продажби на дребно
2.4.    Стокообмен
2.5.    Чуждестранни инвестиции
2.6.    Заетост
2.7.    Заплати и доходи
2.8.    Международен туризъм
III.  ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
IV.  ПРОИЗВОДСТВО

4.1. Продукция (в обзорния годишен анализ)
4.2. Производство на основни продукти
V.  ПРОДАЖБИ
5.1. Общи продажби (само в обзорния годишен анализ)
5.2. Продажби на вътрешния пазар
VI.  ВНОС-ИЗНОС
6.1. Външно-търговски баланс
6.2. Внос
6.3. Износ
6.4. Регионални пазари (в обзорния годишен анализ)
VII. НАЕТИ ЛИЦА И ЗАПЛАТИ 
VIII. ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ СЕКТОРА

8.1. Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост на предприятията от нефинансовия сектор на икономиката (в обзорния годишен анализ)
8.2. Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост на предприятията от сектора (в обзорния годишен анализ)
8.3. Сертифицирани предприятия по ISO; HACCP
8.4. Членове на GS1
8.5. Конкуренция - водещи предприятия от сектора по: приходи от продажби; печалба; ДМА; служители
8.6. Публични дружества от сектора
IX.  ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
X.   НОРМАТИВНА УРЕДБА В СЕКТОРА 
(в обзорния годишен анализ)

------------------------- 
За сектори „Производство на вино“ и „Производство на парфюмерийни и козметични продукти“ не се предоставя информация по точки "4.1. Продукция" и "VII. Наети лица и заплати"

За да поръчате един или няколко от предлаганите от нас продукти он-лайн, следвайте стъпките, описани по-долу.

Стъпка 1. Изберете отрасъл от падащото меню в горната част на екрана, или натиснете бутона “Информация за фирми”. Разглежданите периоди са изброени в списък, поместен в лявата част на екрана.

Стъпка 2. След като сте направили своя избор, на екрана се появява кратко описание на съдържанието на избрания продукт. Имате възможност да поръчате “Годишен абонамент” или “Еднократно” издание, като щракнете върху един от двата бутона в менюто “Цена & Поръчка” в дясната част на екрана. Ако искате да поръчате повече от един продукт, натиснете бутона “Избери още продукти”, и повторете стъпките, описани по-горе. Броят и общата цена на поръчаните до момента продукти са изписани постоянно в горната част на екрана, точно под иконката с кошницата, което Ви дава възможност постоянно да следите поръчката си.

Стъпка 3. Всички поръчани до момента продукти, които се намират в кошницата Ви, са маркирани. Ако искате да отстраните даден продукт от кошницата, просто размаркирайте въпросния продукт, след което изберете бутона “Актуализирай избора”, чрез който запазвате всички промени в списъка.

Стъпка 4. Когато окончателно приключите с поръчката на продукти, щракнете върху бутона “Поръчвам избраните документи”, който ще Ви прехвърли към Вашата “Поръчка”, в която трябва да попълните личните си данни. Символът “*” означава поле, което трябва да попълните задължително. Гарантираме, че личните Ви данни са поверителни и се използват единствено за контактни цели във връзка с направената поръчка. Те не се предоставят на трети лица.

Стъпка 5. След като сте приключили с попълването на личните данни, изберете бутона “Запиши данни за клиента”. На екрана пред Вас ще се появи съобщение “Успешно приета поръчка”. На посочения от Вас e-mail адрес, ще получите потвърждение, че направената от Вас поръчка е получена.

Стъпка 6. Време е да платите!

Как да платя?

Кредитна карта

За да платите чрез кредитна карта, натиснете бутона “Искам да платя с кредитна карта”. Всички плащания чрез кредитна карта се обработват от 2checkout.com. 2checkout.comприема плащания, извършени със следните видове кредитни карти: Visa, MasterCard, Discover, American Express, Dinners, JCB, както и с дебитни карти, носещи логото на Visa и MasterCard. 

 

Всички плащания чрез кредитни карти за услуги, извършени от СФБ Капиталов пазар АД, се отразяват в извлечението за картовата Ви сметка, като плащания към 2checkout.com. Веднага след като попълните необходимата информация в системата за он-лайн поръчки, ще получите по e-mail потвърждение от 2checkout.com. В случай, че плащането е “прието”, поръчаният от Вас продукт/и ще Ви бъде изпратен по e-mail.

Банков превод

Ако изберете този начин за плащане, заедно с електронното писмо, съдържащо потвърждение на поръчката, ще получите информация за банковата сметка и адреса на банката, където можете да извършите плащането. Поръчаният от Вас продукт ще Ви бъде изпратен веднага след получаване на плащането. Оригиналната фактура можете да получите по факс или по пощенски път.

* Всички плащания се извършват предварително.

Отмяна на поръчка

За съжаление, след въвеждане на поръчката в он-лайн системата и извършване на дължимите плащания, поръчката не може да бъде отменена.

В случай, че срещнете проблем с поръчката си, с използването на нашия уеб-сайт, или пък имате други въпроси, свързани с предлаганите от нас продукти и услуги, моля, пишете ни на e-mail адрес: sfb@bia-bg.com. Наш служител ще се свърже с Вас възможно най-бързо.

_____________________________________

Заявка за фирмена информация

_____________________________________

В случай, че се нуждаете от отраслов анализ или информация за българска компания, която не е посочена в списъците на готовите продукти, моля попълнете специалния ФОРМУЛЯР. Наш представител ще се свърже с Вас, за да потвърди възможността за изработка на желания от Вас материал и срока за изработка. 

 

 

Прочетено: 11571