Дата: 20.09.2017

Източник: Агенция по заетостта

Прочетено: 1662

"Личностният профил на търсещо работа лице" предизвика интереса на над 100 представители на обществените служби по заетостта от 40 държави.

Агенция по заетостта представи своето Web-приложение Личностен профил на търсещо работа лице”, създадено в интерес на хората, които търсят професионална реализация, по време на конференция на Световната асоциация на обществените служби по заетостта (WAPES) в Париж на тема „Взаимодействие между Обществените служби по заетостта и техните потребители”.

Модулът съдържа задълбочена и структурирана информация за трудовия опит, уменията, личните качества и нагласите на търсещите работа лица. Иновативният момент е, че с помощта на приложението се предоставя възможност лицата да попълват и актуализират тези данни сами и да правят предложения за допълване на собственото им електронно CV. Така се създава възможност за изграждане на динамичен и ефективен профил с участието на търсещия работа и трудовия посредник. Очакванията са да се подобри представянето на търсещите работа пред работодателите.

Софтуерното приложение е разработено по проект в партньорство с „Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес” и предлага решение за разширяване и интегриране на услугите на информационната система за оценка на компетенциите „MyCompetence®” към дейността на Агенция по заетостта.

Презентацията онагледи цялостния модул, като акцентира върху специализираните въпросници за оценка уменията и нагласите за заетост на лицата, така търсени от бизнеса. Представянето премина при изключителен интерес от страна на участниците в конференцията - над 100 представители на обществените служби по заетостта от 40 държави, членове на асоциацията и партньорски организации.

Представителите на Агенцията по заетостта споделиха в дискусия свои добри практики по отношение повишаване качеството и ефективността на посредническите услуги. Те се запознаха и с иновативните идеи и модели на взаимодействие между търсещите работа и работодателите на представители от други страни, с предимствата на различните канали за контакт с потребителите на услуги на Обществените служби по заетостта, каквато бе и основната цел на конференцията.

Вижте още: