Българската стопанска камара стартира изпълнението на договор с предмет „Разширяване и интегриране на услугите на информационната система за оценка на компетенциите MyCompetence към дейността на Агенцията по заетостта (АЗ) и потребностите на целевите групи потребители“, в рамките на проект на АЗ. 

В срок от седем месеца БСК ще разработи и внедри модул „Личностен профил на търсещото работа лице“, както и ще бъдат изпълнени дейности за интегрирането на разработената в MyCompetence иновативна функционалност в дейността на Бюрата по труда на Агенцията по заетостта на Република България. 

Информационната система за оценка на компетенциите MyCompetence.bg беше разработена в периода 2010-2015 г. от БСК в nартньорство с КНСБ и КТ „Подкрепа“ по проект, финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” (2007-2013), съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд и Европейския фонд за регионално развитие. 

MyCompetence е ефективен инструмент за идентифициране на дисбалансите между образователните и професионалните стандарти, както и средство за тяхното конвергиране. Системата изгражда връзка между работодатели, обучаващи се, търсещи работа или стремящи се към кариерно развитие, като осигурява връзка между националната и европейската квалификационни рамки.

Отново на работа? Подготвeте се от вкъщи!

Отново на работа? Подготвeте се от вкъщи!

+
Изградената от БСК система MyCompetence е сред мерките на МС за подобряване на инвестиционната среда

Изградената от БСК система MyCompetence е сред мерките на МС за подобряване на инвестиционната среда

+
Три актуални проекта на БСК бяха представени пред  Българската мрежа на Глобалния договор на ООН на среща в БСК

Три актуални проекта на БСК бяха представени пред Българската мрежа на Глобалния договор на ООН на среща в БСК

+
ЕК: MyCompetence предлага добра практика и пример за други страни от ЕС

ЕК: MyCompetence предлага добра практика и пример за други страни от ЕС

+
MyCompetence беше представена пред участниците в международна конференция

MyCompetence беше представена пред участниците в международна конференция

+
Националната система за оценка на компетенциите успешно беше надградена с нови пет сектора по проект, осъществен от МТСП в партньорство с БСК

Националната система за оценка на компетенциите успешно беше надградена с нови пет сектора по проект, осъществен от МТСП в партньорство с БСК

+
Онлайн търсене и предлагане на работа – новият начин за формиране на политики за пазара на труда

Онлайн търсене и предлагане на работа – новият начин за формиране на политики за пазара на труда

+
Жечко Димитров: Повишаването на компетенциите  е от ключово значение за конкурентоспособността

Жечко Димитров: Повишаването на компетенциите е от ключово значение за конкурентоспособността

+
Осигурен е достъп до изискванията на европейските работодатели

Осигурен е достъп до изискванията на европейските работодатели

+
Агенцията по заетостта представи в Париж услуга, разработена съвместно с БСК

Агенцията по заетостта представи в Париж услуга, разработена съвместно с БСК

+
Всеки безработен в България ще е с електронно досие

Всеки безработен в България ще е с електронно досие

+
БСК разработи за Агенцията по заетостта електронен модул „Личностен профил на търсещо работа лице“

БСК разработи за Агенцията по заетостта електронен модул „Личностен профил на търсещо работа лице“

+
БСК ще интегрира услугите на MyCompetence към дейността на Агенцията по заетостта

БСК ще интегрира услугите на MyCompetence към дейността на Агенцията по заетостта

+
Томчо Томов
1527 София, ул. Чаталджа 76
+359 2 932 09 46
Надежда Димитрова
1527 София, ул. Чаталджа 76
+3592 932 09 47
Петя Цветкова
София 1000, ул. Алабин 16-20
+3592 932 09 65
Прочетено:4219