Изпрати съобщение

Надежда Димитрова е завършила бакалавърска и магистърска степен по „Икономика и организация на труда“, направление Управление на човешките ресурси в Университета за национално и световно стопанство, гр.София.

Има над девет години опит в областта на управлението на човешки ресурси. Трудовия си опит започва в консултантска компания Консепта, специализирана в УЧР и представител на HayGroup за България. Продължава развитието си в сферата на човешките ресурси в небанкова финансова институция от групата Societe Generale, където е отговаряла за процесите по подбор, обучение и управление на трудовото представяне на над 400 души.

В Национален център за оценка на компетенциите към БСК работи от юни 2012 г. Основните й задължения са свързани с координация на референтната мрежа, компетентностни модели и електронни обучения.