БРОШУРА ДОКЛАД 1  I  ДОКЛАД 2 

Период на изпълнение: 27.12.2018 – 26.03.2020

Бюджет: 64 838 лева

Финансираща институция/програма: Оперативна програма "Добро Управление" (ОПДУ)

Цели:

  • Повишаване на участието и ангажираността на гражданите и бизнеса в процесите на формулиране на промени в политиката за управление на масово разпространени отпадъци;
  • Насърчаване на участието на гражданите и бизнеса в формулиране на практична и ефективна политика за подобряване на управлението на отпадъци от обувки и текстил;
  • Взаимодействие на бизнеса, гражданите и местната администрация, за прилагане на принципите на кръговата икономика и изпълнение на изискванията на ЕС.

Целеви групи:

  • Граждани, граждански организации, НПО;
  • Бизнеса;
  • Административни структури на местната власт;
  • Административни структури на изпълнителната власт

Партньори:

  • Фондация "Европейски институт" /водещ партньор/
  • Българска стопанска камара /БСК/

Географски обхват: Национален

БРОШУРА ДОКЛАД

 

Илиана Павлова
1527 София, ул. Чаталджа 76
+3592 932 09 21
Прочетено:1584