На 18 декември 2017 г., понеделник, от 11.00 часа,
в БСК (ул. Алабин 16-20, ет.1)

Ще се проведе пресконференция на тема:

 

„2017 Г. ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА БИЗНЕСА“

 

Ще бъдат представени резултатите от годишното проучване сред членовете на БСК относно бизнес климата през изтеклата година и очакванията за 2018 г. по отношение на икономическата среда, инвестициите, работните места и др.

Проучването се осъществява от БСК за тринадесета поредна година, а целта е да се изследва състоянието на бизнеса в настоящите макроикономически условия. Основните теми са свързани с отражението на икономическата криза върху бизнеса в България, както и с бизнес планирането за следващата календарна година.

Резултатите от проучването ще представи зам.-председателят на БСК Камен Колев. В пресконференцията ще участва ръководството на камарата, както и ръководители на браншови организации, членове на БСК.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ: