19.12.2016

12-то годишно проучване на БСК отчита умерен оптимизъм за 2017 г., който обаче се помрачава от неудовлетвореност към работата на институциите, притеснения за ръст на цени, данъчна и регулаторна тежест.

Слабо подобрение на оценката за бизнес климата показват резултатите от 12-то поредно анкетно проучване на Българската стопанска камара "Годината през погледа на бизнеса".

Проучването отчита и умерен оптимизъм за 2017 г., който обаче в голяма степен се помрачава от неудовлетвореност към работата на институциите, притеснения за ръст на цени, данъчна и регулаторна тежест.

Основен акцент анкетираните поставят върху проблема с работната сила, вкл. необходимостта от инвестиции в продължаващо обучение на човешките ресурси и ръст на възнагражденията, но на база постигнати задоволителни нива на умения и компетенции.

Подобрява се и състоянието на фирмите. Докато през 2015 г. процентът на деклариралите подобрение на фирменото състояние е едва 12%, то през 2016 г. позитивна оценка дава всеки трети анкетиран. Все още, обаче, остава висок делът (35 %) на фирмите с влошаващи се показатели.

Вижте цялото проучване в прикачения файл!

вж. ГАЛЕРИЯ

Дата: 19.12.2016

Източник: БСК

Прочетено: 7256