14.01.2016

В отговор на някои непремерени изказвания на политици и представители на институциите, БСК стартира нова рубрика в своя сайт със заглавие: СТИГА ВЕЧЕ! 

В рубриката ще публикуваме БЕЗ КОМЕНТАР статистически данни и други обективни факти, а изводите оставяме на читателите.

Първата публикация посвещаваме на ефективността на правоохранителните органи.

В отговор на някои непремерени изказвания на политици и представители на институциите, БСК стартира нова рубрика в своя сайт със заглавие: СТИГА ВЕЧЕ[1]

В рубриката ще публикуваме БЕЗ КОМЕНТАР статистически данни и други обективни факти, а изводите оставяме на читателите.

Първата публикация в новата рубрика посвещаваме на задочния спор между представителите на бизнеса и правителството относно ефективността на работа на правоохранителните органи.

____________________________ 

По данни на Евростат:

 • България води класацията в Европа (ЕС-28) по проявления на престъпност, насилие и вандализъм с ниво от 26,8% за 2014 г. при средно за ЕС 14%, за Румъния – 14,9% и Гърция – 16,1%. Под средноевропейските равнища на престъпност са държави като Латвия (13%), Естония (12,13%), Кипър (11,9%), Словения (10,1%), Полша (6,4%) и Хърватска (2,5%).
 • Сред 27-те държави-членки на ЕС България е страната, в която частните услуги за сигурност заемат най-голям дял в нефинансовия сектор на икономиката, а заетостта в сектора през 2013 г. нараства с темпо от 2,7% годишно, при средното ниво за ЕС (-0,2%).
 • Общият размер на годишните разходи за сигурност и охрана в периода 2010-2014 г. са нараснали с над 30 на сто – от 1,872 млрд. лв. през 2010 г. на 2,5 млрд. лв. през 2014 г., което се равнява на 2.5% от БВП през 2010 г. и 3% от БВП през 2014 г.
 • Успоредно с ръста на бюджетните разходи за вътрешен ред и сигурност, нарастват и разходите за частна охранителна дейност (ЧОД), като последните растат с по-големи темпове. През 2010 г. разходите за ЧОД са били 340 млн. лв. годишно, а през 2014 г. - 905 млн. лв. 

По данни на МВР:

 • Разкриваемостта на престъпленията трайно намалява, като от 44,3% през 2010 г. спада до 37,6% през 2014 г. Данните са следните: от 65 130 разкрити престъпления през 2010 г. намаляват до 42 830 през 2014 г.
 • Разкриването на престъпления става все по-скъпо на данъкоплатеца: През 2010 г. за разкриването на едно престъпление държавният бюджет е отделял 2 352 лв., а през 2014 г. – 3 723 лв.
 • Стойността на разкритите икономически престъпления е намаляла почти 3,5 пъти – от 504 млн. лв. през 2010 г. на 149 млн. лв. през 2014 г., като за всеки 1 лев разкрити щети от икономически престъпления държавният бюджет е инвестирал 3,04 лв. през 2010 г. и 10,73 лв. през 2014 г.
 • Трайно намалява броят на регистрираните от полицията престъпления (от 147 025 бр. през 2010 г. на 114 004 бр. през 2014 г.), но според социологическо изследване от м. септември 2013 г., около 30% от престъпленията не се съобщават на полицията.
 • Расте броят на регистрираните убийства – от 399 бр. през 2011 г. на 434 бр. през 2014 г.
 • През 2015 г. беше възстановена нормативно отменената през 2013 г. практика за предоставяне на дарения на МВР. Даренията от общински или държавни фирми са форма на скрито финансиране.
 • Има тенденция към възстановяване и разширяване на практиката за създаване на търговски дружества в системата на МВР. Внесеният в НС в края на 2015 г. проект за промени в Закона за МВР се предвижда създаването на Държавно предприятие „Център за предоставяне на услуги“, вместо приватизиране на дейностите.

____________________________ 

[1] Цитат от речта на г-н Лозан Панов от 11.12.2015 г. и от изказването на министър Бъчварова на 13.01.2016 г.

Графики с посочените по-горе данни можете да видите ТУК

Данните на Евростат можете да намерите на ТУК, както и на картинката ТУК.

Дата: 14.01.2016

Източник: БСК

Прочетено: 19999